Möt våra innovationsrådgivare

Möt våra innovations rådgivare

Hans-Erik och Staffan ger stöd åt forskning och innovationer

Har du, som forskare eller student, en idé, ett forskningsresultat eller en innovation som skulle kunna utvecklas och kanske bli utgångspunkt för ett nytt företag? I så fall är det Hans-Erik Eldemark och Staffan Enting du ska vända dig till. De har ett brinnande intresse för innovationer och entreprenörskap och de har kontakter och nätverk som kan hjälpa dig vidare.

De har ständigt ögon och öron öppna på jakt efter spännande forskningsrön och innovationer. Hans-Erik har brunnit för detta sedan mitten av 90-talet då han arbetade med utvecklingsingenjörer, vidare när Innovationsgruppen startade runt millennieskiftet och under tiden med Science Park.
 
För Staffan är uppdraget som innovationsrådgivare av senare datum. Han är en tekniskt nyfiken humanist med studier i bland annat filmvetenskap, statsvetenskap och litteratur i botten som, efter många år i skolans värld och en utflykt i näringslivet, nu är tillbaka på Högskolan i Halmstad.
 
Ser mycket spännande
De arbetar nu med att stödja forskare och studenter som vill gå vidare med sina idéer. Dels inom HH Innovation AB, riktat främst mot forskare och lärare, dels genom High Five vars målgrupp är studenter.
 
– Det kommer fram väldigt mycket spännande här på skolan men allt förverkligas så klart inte, säger Hans-Erik som sett tusentals innovationer spira genom åren. En del har tagits vidare ut i samhället, andra har stannat på idéstadiet.
 
Det handlar om att få till en kombination av forskning, innovation och entreprenörskap.
Som innovationsrådgivare kan Hans-Erik och Staffan fungera som bollplank och rådgivare, och de kan hjälpa till med att få fram pengar. De har ett tätt samarbete med Innovationskontor Väst på Chalmers men också med andra innovationskontor runt om i landet och de kan ge tips om andra samhällsaktörer som ger stöd och hjälp till den som vill starta företag.
 
Behövs din idé?
– Ofta börjar det med ett ekonomiskt stöd för att verifiera idéerna. Fyller din innovation ett behov på marknaden? Vad finns det för liknande tjänster eller produkter? Det är mycket man måste ha koll på innan man kan gå vidare, berättar Staffan.
 
När processen kommit lite längre kan det handla om ekonomiskt stöd för att söka patent och säkra rättigheter av olika slag. Längre fram i det nya företagets liv kan det handla om att få kontakter med riskkapital. Och så vidare…
 
– Men ingen process är den andra lik. Vi ger hela tiden individuellt stöd anpassat efter situationen, säger Hans-Erik.
 
Vad är det då som driver er att lägga ner så mycket tid på andras idéer?
– Det är så fantastiskt roligt att se när idéer utvecklas. Ingen dag är den andra lik och jag får hela tiden lära mig nya saker när jag träffar alla dessa fantastiska studenter och forskare, säger Hans-Erik.
 
– Jag älskar den här miljön, och att få vara med och hjälpa till när idéer förverkligas och bidrar till en bättre värld är stort, säger Staffan.