HH Innovation vill gratulera Petra Svedberg och Jens Nygren som tilldelats nyttiggörandemedel inom ramen för Vinnovas Validering för tillämpning. 

Petra och Jens har utvecklat Galaco, vilket är ett animerat interaktivt kommunikationsverktyg med syfte att stärka barns delaktighet i deras egen vård, habilitering och socialtjänst. Att inkludera barn i deras egen vård och behandling ger såväl ökad kvalitet och säkerhet som bättre hälsa och förståelse mellan barn, föräldrar och vårdgivare.   

Beviljade medel kommer nyttjas till att bland annat utbilda projektledare i användandet av det interaktiva kommunikationsverktyget, kartläggning av upphandlingsprocesser samt identifiering av regulatoriska krav.