Vill du prata mer om innovation och nyttiggörande?

Kontakta oss för ett första möte

Staffan Enting

Innovationsrådgivare LHS & HOV

Jag jobbar aktivt med att hjälpa våra forskare nå ut med sina idéer i samhället. Med mer än 10 års erfarenhet från näringslivet  och mer än 10 års erfarenhet från akademin har jag god förståelse kring hur akademin och det omgivande samhället kan arbeta tillsammans för att skapa en bättre värld!

 • staffan.enting@hh.se
 • 0729-77 37 80

Hans-Erik Eldemark

Innovationsrådgivare ETN & ITE

Civ. Ing inom elektronik. Innovationsrådgivare på Högskolan för forskare och studenter inom främst de tekniska akademierna. Undervisning och handledning av projekt inom områden som Innovation, Entreprenörskap och Inbyggd elektronik. Del av tjänsten med fokus på samverkan med omgivande samhälle. 

 • hans-erik.eldemark@hh.se
 • 0708-44 28 38

Josefine Henriksson

VD

Jag har arbetat många år i olika roller kopplat till Högskolans innovationsstöd och innovationsarenor. Min drivkraft på HH Innovation är att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för att utveckla både människor och att nyttiggöra kunskaper från Högskolan i Halmstad som kan göra livet bättre för andra.

 • josefine.henriksson@hh.se
 • 0706-62 14 05

Ola Erlandsson

Administratör

Jag är statsvetare med en bakgrund inom offentlig förvaltning. Arbetar idag med en mångfald administrativa uppgifter för HH Innovation.

 • ola.erlandsson@hh.se
 • 0760-44 69 59

Vi har ett nära samarbete med Innovationskluster Väst, ett innovationskontor bestående av fem lärosäten i Västsverige som samordnas av Chalmers Innovationskontor. Deras innovationsrådgivare finns i vårt nätverk och vi tar hjälp av dem efter behov.

Charlotte Emlind Vahul

Innovationsrådgivare Chalmers

Jag arbetar med att stötta och rådge forskare, lärare och studenter i olika nyttiggörandefrågor för att möjliggöra att kunskap och resultat skapade vid lärosätet blir till samhällsresurser och därigenom skapar värde i samhället. Detta arbete innefattar stöd till enskilda individer, olika forskningsmiljöer och lärosätesledningar.

 • charlotte.emlind.vahul@chalmers.se
 • 0766-06 94 09

Staffan Enting

Innovations-rådgivare LHS & HOV

Jag jobbar aktivt med att hjälpa våra forskare nå ut med sina idéer i samhället. Med mer än 10 års erfarenhet från näringslivet  och mer än 10 års erfarenhet från akademin har jag god förståelse kring hur akademin och det omgivande samhället kan arbeta tillsammans för att skapa en bättre värld!

 • staffan.enting@hh.se
 • 0729-77 37 80

Hans-Erik Eldemark

Innovations-rådgivare ETN & ITE

Civ. Ing inom elektronik. Innovationsrådgivare på högskolan för forskare och studenter inom främst de tekniska akademierna. Undervisning och handledning av projekt inom områden som Innovation, Entreprenörskap och Inbyggd elektronik. Del av tjänsten med fokus på samverkan med omgivande samhälle. 

 • hans-erik.eldemark@hh.se
 • 0708-44 28 38

Josefine Henriksson

VD

Jag har en bakgrund från näringslivet inom marknads- och konceptutveckling samt har arbetat många år i olika roller kopplat till Högskolans innovationsstöd och innovationsarenor. Min drivkraft på HH Innovation är att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för att både utveckla människor och att tillgängliggöra kunskaper från Högskolan i Halmstad som kan göra livet bättre för andra.

 • josefine.henriksson@hh.se
 • 0706-62 14 05

Ola Erlandsson

Administratör

Jag är statsvetare med en bakgrund inom offentlig förvaltning. Arbetar idag med en mångfald administrativa uppgifter för HH Innovation.

 • ola.erlandsson@hh.se
 • 0760-44 69 59
chalmers_innovationskontor

Vi har ett nära samarbete med Innovationskluster Väst, ett innovationskontor bestående av fem lärosäten i Västsverige som samordnas av Chalmers Innovationskontor. Deras innovationsrådgivare finns i vårt nätverk och vi tar hjälp av dem efter behov.

Charlotte Emlind Vahul

Innovationsrådgivare Chalmers

Jag arbetar med att stötta och rådge forskare, lärare och studenter i olika nyttiggörandefrågor för att möjliggöra att kunskap och resultat skapade vid lärosätet blir till samhällsresurser och därigenom skapar värde i samhället. Detta arbete innefattar stöd till enskilda individer, olika forskningsmiljöer och lärosätesledningar.

 • charlotte.emlind.vahul@chalmers.se
 • 0766-06 94 09

Vill du ta en fika?

Adress

Kristian IV:s väg 3
302 50 Halmstad

Stäng