Philip Olsson blev årets unga företagare 2021

Den 15 oktober utsågs Årets företagare i Sverige. Priset för Årets unga företagare gick i år till Philip Olsson, Isovox. Juryns motivering: Att tänka utanför boxen behöver inte alltid vara vägen till en innovation. Efter en tid där samhället förändrats har det blivit tydligt att vi behöver nya lösningar för att kunna utför saker på ett nytt sätt. Med avstamp i sin egen dröm har vår pristagare nu skapat förutsättningar för andra människor som vill pröva sina vingar och se…

0 kommentarer

Högskolan delar ut innovationspriset

I fredags uppmärksammades företag och entreprenörer under festliga former vid Näringslivsgalan i Halmstad. Högskolan i Halmstad delade traditionsenligt ut Årets innovationspris som i år gick till Mohsen Haj-Bolouri och företaget OnDeMove. Syftet med innovationspriset är att uppmärksamma och stärka innovationsföretag som är sprungna ur utbildning och forskning. Företaget ska ha sin huvudsakliga verksamhet i Halmstad med närliggande region och presentera en innovativ lösning på ett stort behov. Mohsen Haj-Bolouri och företaget OnDeMove tilldelades Årets innovationspris. Årets pris delades ut av…

0 kommentarer

Eldsjälen Hans-Erik Eldemark tackades av efter 30 år på Högskolan

Dagen före midsommarafton tackades Hans-Erik Eldemark av efter över 30 år i Högskolan i Halmstads tjänst. En tjänst vars ledstjärnor har varit nyfikenhet och vilja att utveckla och förändra till det bättre. 1977 tog Hans-Erik Eldemark sin ingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola, varpå han de drygt tio efterföljande åren arbetade som utvecklare på Ericsson. 1989 började Hans-Erik Eldemark att undervisa på Högskolan i Halmstad, och när han nu går i pension gör han det som innovationsrådgivare och verksamhetsutvecklare för Högskolans…

0 kommentarer

HH Innovation förstärker med ny innovationsrådgivare  

HH Innovation förstärker med ny innovationsrådgivare   Vi hälsar Timo Lagerbjelke välkommen till HH Innovation, där han från den 1 juni påbörjar sin tjänst som innovationsrådgivare.   Timo Lagerbjelke kommer närmast från den privata sektorn där han senast har arbetat med systemutveckling, AI och säkerhet inom bankväsendet. Timo Lagerbjelke har en bred bakgrund inom teknik, entreprenörskap och innovation, och har egen erfarenhet av att ha drivit flera framgångsrika bolag. Han har också varit coach och rådgivare till olika startup-bolag.   …

0 kommentarer

2020 års vinnare av Högskolans innovationspris uppvaktad

HH Innovation vill stämma in i gratulationerna till entreprenören Lukong Pius Nyuykonge, som häromveckan formellt gratulerades efter att ha tilldelats 2020 års innovationspris av Högskolan i Halmstad.  Innovationspriset syftar till att stödja och uppmuntra innovationsbaserade företag vars tjänst eller produkt har en tydlig koppling till Högskolan, att växa och bli konkurrenskraftiga på en nationell eller global marknad.   Årets pristagare och hans produkt stämmer väl in på dessa kriterier. Lukong Pius Nyuykonge har utvecklat en – numera – patenterad spis, vilken bidrar till att förbättra människors hälsa, och…

0 kommentarer

Effektivare tillgång till sötvatten

HH Innovation vill gratulera Ebrahim Chalangar som tilldelats nyttiggörandemedel inom ramen för Vinnovas Validering för tillämpning.  Ebrahim utvecklar såväl material och utrustning som kunskapsbaserade tillgångar för att förbättra och effektivisera processen för avsaltning av vatten. Tillgång till sötvatten är en förutsättning för mänskligt liv, med stor inverkan på hälsa, mat, energi, och överlappar med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

0 kommentarer

Funktionalitet och säkerhet i ett

HH Innovation vill gratulera Kristian Persson och Max Renberg som tilldelats nyttiggörandemedel inom ramen för Vinnovas Validering för tillämpning.  Kristian och Max utvecklar ett nytt och mer funktionellt säkerhetsbälte för ambulanssjukvårdare. Det trepunktsbälte som idag används begränsar rörelseförmågan, vilket i sin tur riskerar att hindra ambulanssjukvårdaren från att effektiv utföra sitt arbete. Inte sällan löser vårdarna detta problem genom att använda säkerhetsbältet felaktigt eller inte alls, vilket medför stora säkerhetsrisker.  Genom de beviljade medlen kan Kristian och Max fortsätta utveckla…

0 kommentarer

Barnperspektivet tillvaratas 

HH Innovation vill gratulera Petra Svedberg och Jens Nygren som tilldelats nyttiggörandemedel inom ramen för Vinnovas Validering för tillämpning.  Petra och Jens har utvecklat Galaco, vilket är ett animerat interaktivt kommunikationsverktyg med syfte att stärka barns delaktighet i deras egen vård, habilitering och socialtjänst. Att inkludera barn i deras egen vård och behandling ger såväl ökad kvalitet och säkerhet som bättre hälsa och förståelse mellan barn, föräldrar och vårdgivare.    Beviljade medel kommer nyttjas till att bland annat utbilda projektledare…

0 kommentarer

Hästunderstödd terapi ger ökad livskvalitet  

HH Innovation vill gratulera Henrika Jormfeldt och Ing-Marie Carlsson som tilldelats nyttiggörandemedel inom ramen för Vinnovas Validering för tillämpning.  Henrika och Ing-Marie har designat en terapiform för personer med schizofreni och liknande psykossjukdomar, där terapeutiska aktiviteter genomförs i kontakt med hästar. Detta har visat sig ge signifikant positiv effekt för de behandlade, och i sin tur ökad livskvalitet. Utan väl anpassade hälsofrämjande och förebyggande insatser är personer med schizofreni och liknande psykoser ofta hänvisade till medicinering och sjukhusinläggning, vilket ofta…

0 kommentarer

En länk mellan forskare och fakta

Forskare behöver ofta samla in och analysera statistik och data. För detta krävs verktyg som många gånger – för stora pengar – utvecklas specifikt för varje projekt. Det företag som Anita Sant'Anna och hennes kompanjon Axel Wolf startat utvecklar ett verktyg som ska göra detta både lättare och billigare, utan att mängder av värdefull och känslig data måste skickas till Apple, Google eller någon av de andra globala giganterna. Nu har vi publicerat en ny artikel i vår Portfolio, denna…

0 kommentarer

Detta var det sista inlägget

Det finns inga fler sidor att hämta