Företagsamma bin

BeeFarm bjöd in media och andra intressenter till ett blommande rapsfält, för att presentera sig själva och bolagets arbete.Eventet var extremt välbesökt, inte minst av de som betyder allra mest – nämligen bina själva, vars flitiga arbete gynnar såväl bönder som matproduktion och biologisk mångfald.BeeFarm har som idé att hjälpa företag som vill ta ansvar för miljön och arbeta med FN:s ”Miljömål 15” för levande ekosystem och biologisk mångfald. Deras tjänster gör det enkelt för företag att skapa mätbara resultat…

0 kommentarer

Tänk efter före!

Tidigt i ett projekt eller i en idé-fas, bör man ta fram en strategi för att skydda intellektuella tillgångar. På en högskolan där kunskap är hårdvaluta är detta extra viktigt att tänka på.HH Innovation har som uppdrag att nyttiggöra, innebärande att kunskap i form av exempelvis tjänster eller produkter, ska spridas ut i samhället och göra nytta. Detta arbete tar ofta sin start med hjälp av en Intellectual Asset Inventory (IAI), där kunskapstillgångar identifieras. Frågor rörande IP och patent är…

0 kommentarer

Välkomna Falkenberg

Under onsdagen fick vi besök från Falkenbergs kommun, bestående av strateger, utbildare, utvecklingsledare, kommunikatörer och chefer, vilka samtliga arbetar med kommunutveckling. Vi presenterade HH Innovations uppdrag, våra erbjudanden och de möjligheter som därtill kommer gällande samverkan och samarbete kopplat mot oss och Högskolan i Halmstad. Ett uppskattat och informativt inslag var rundvandringen på campus där vi besökte några av Högskolans laboratoriemiljöer och samverkansarenor.   Bland annat tittade vi in i en av Hälsolabbets lokaler – en miljö där teori och tillämpning integreras genom färdighetsträning och…

0 kommentarer

SEB & samverkan

Under onsdagen välkomnade HH Innovation SEB från de halländska kontoren! Staffan Enting och Timo Lagerbjelke inledde besöket med att presentera HH Innovations uppdrag och verksamhet, varpå vi gav våra gäster en rundtur på campus, och besökte några av Högskolan i Halmstad laboratoriemiljöer och samverkansarenor. Tack Ola Wiberg och SEB för ett trevligt besök idag, och för att vi ömsesidigt ser potential för ytterligare samarbete och samverkan.

0 kommentarer

Presentation & pitch

Har du en bra tjänst eller produkt att erbjuda marknaden? Vet du vilka som är dina kunder? Svarar du ja på dessa frågor har du kommit en bra bit på vägen i din resa från idé till marknad. Innan avtal tecknas och kunder börjar strömma till bör man dock ha en gedigen pitch – där man med precision och tydlighet presenterar nyttan med vad man erbjuder.     Lemonland, som grundades och drivs av Jörgen Öijvervall, erbjuder med utgångspunkt i litteratur,…

0 kommentarer

Tung industri

Tisdagen inleddes med Executive Club och en trevlig frukost hos Eleiko, som tillverkar träningsutrustning såsom vikter, kettlebells och bänkar.Förutom gott kaffe, trevligt sällskap och nätverkande bjöds vi på en guidad tur i Eleikos lokaler, samt fick en kort och informativ föredragning om hur företag kan arbeta med hälsofrämjande åtgärder. Relativt små förebyggande insatser har bevisats ger stora fördelar, för såväl individens hälsa som för företagens resultat.Tack för en trevlig start på dagen.

0 kommentarer

HOV presentation

HH Innovation träffade ledningen för HOV (Akademin för hälsa och välfärd) för att grundligare presentera vår verksamhet och erbjudande.Våra innovationsrådgivare Staffan Enting och Timo Lagerbjelke arbetar gentemot all personal på Högskolan i Halmstad, och våra processer är designade för att med hjälp av en mångfald metoder och arbetssätt, säkerställa att den fantastiska kunskap som produceras på Högskolan på bästa sätt sprids. Om detta sker genom att starta bolag, utveckla en specifik metodik, eller licensiera en produkt eller tjänst, är underordnat det större syftet – nämligen…

0 kommentarer

En dag på HH Innovation

Samtal om investeringar, planering av workshops för att nå kunder, metoder för att paketera och sprida forskningsresultat, samt en del affärsmodellering och AI – torsdagen var verkligen ett miniatyrkosmos av de stöd och aktiviteter HH Innovation erbjuder. Företag sprungna ur kunskap För att säkerställa att man når sina kunder och tydliggör sitt erbjudande är presentation fundamentalt, en bra pitch kan därför vara skillnaden mellan att ”endast” ha ett trevligt möte respektive att ha ett trevligt möte som mynnar ut i…

0 kommentarer

Blicken mot framtiden

Ett samhälle och en värld i ständig förändring kräver såväl nya idéer som nya samarbetsmöjligheter. Med anledning av denna utmaning passade HH Innovation på att träffa Joakim Halén från Militärhögskolan för ett förutsättningslöst möte, där vi samtalade om våra respektive organisationers uppdrag och utvecklingsmöjligheter, hade diskussioner kring civilförsvarets utmaningar och hur vi skulle kunna bemöta dem, samt möjligheter till annan samverkan och ömsesidig nytta.      Högskolan i Halmstads vision sammanfattas med orden värdeskapande, innovationsdrivande och samhällsutvecklande, innebärande att lärosätet har som ledstjärna…

0 kommentarer

Tack Adrian!

Idag tackar vi av Adrian Salii, som gör sin sista dag som praktikant hos HH Innovation. Adrian, som i juni tar examen i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad, har under vårterminen bistått vår verksamhet i en mångfald arbetsuppgifter. Dessa har bland annat innefattat administration och kommunikation, men framförallt har Adrian genomfört en utredning där han kartlagt finansieringsmedel kopplat mot innovation och nyttiggörande. Så vi vill passa på och rikta ett stort tack för ett mycket väl utfört arbete, och för att du…

0 kommentarer

Detta var det sista inlägget

Det finns inga fler sidor att hämta