Forskare

Kunskap som gör skillnad

Nyttiggörande av forskning

Nyttiggörande av forskning kan innebära allt ifrån att tillgängliggöra resultat för samhället, skapa samarbeten mellan företag och forskningsgrupper, patentera och licensiera teknik, till att starta företag med forskningsresultat som bas. Det innebär även att forskning som i sig själv inte har betydande kommersiella värden kan ha stora nyttiggörande effekter.

På HH Innovation erbjuder vi forskare och lärare vägledning och support i innovationsprocessen från forskningsresultat till samhällsnytta. Vilket tillvägagångssätt som är bäst lämpat att använda sig av bestäms i dialog med dig och utgår alltid från dina behov och forskningsresultatens karaktär. Våra tjänster är helt kostnadsfria, opartiska och sker under sekretess.

Möt våra innovationsrådgivare

Vill du ha stöd i processen att nyttiggöra din forskning? I så fall är det Hans-Erik Eldemark och Staffan Enting du ska vända dig till. De har ett brinnande intresse för forskning, samverkan,  innovationer och entreprenörskap och de har kontakter och nätverk som kan hjälpa dig vidare.

Vi har också ett nära samarbete Chalmers Innovationskontor som driver ett innovationskontor med fem lärosäten i Västsverige. Vi har särskilt stöd av Charlotte Emlind Vahul från Chalmers Innovationskontor, men använder hela nätverket för att hjälpa dig.

Möt våra innovationsrådgivare

Vill du ha stöd i processen att nyttiggöra din forskning? I så fall är det Hans-Erik Eldemark och Staffan Enting du ska vända dig till. De har ett brinnande intresse för forskning, samverkan,  innovationer och entreprenörskap och de har kontakter och nätverk som kan hjälpa dig vidare.

Vi har också ett nära samarbete Chalmers Innovationskontor som driver ett innovationskontor med fem lärosäten i Västsverige. Vi har särskilt stöd av Charlotte Emlind Vahul från Chalmers Innovationskontor, men använder hela nätverket för att hjälpa dig.

 

Detta kan vi göra tillsammans med dig

Identifiera kunskapstillgångar

I din forskning kan värdefulla kunskapstillgångar finnas. Vi hjälper dig att identifiera dem och leda processen vidare.

Forskningsnära validering

Vi erbjuder finansiering för projekt för att bekräfta att ditt resultat har potential att utvecklas vidare.

Strategier för nyttiggörande

Vi hjälper dig att utveckla en nyttiggörandestrategi där vi diskuterar vilka målgrupper du vill nå och vilka innovationsprocesser som är lämpliga. Allt med utgångspunkt ur ditt område och behov.

Samverkan med externa partners

Vi bistår med rådgivning och värdefulla kontakter när du vill nå ut med din kunskapstillgång. Om du är intresserad av entreprenörskap hjälper vi dig också att ta nästa steg i innovationssystemet.

Workshops kring nyttiggörande

Vi har ett flertal metoder och verktyg som kan användas i workshopformat. Ta hjälp av oss om du vill arbeta i grupp med ditt eller en kollegas kunskapstillgångar.

Personlig utveckling

Vi erbjuder flera former av stöd för personlig utveckling. Vi genomför inspirationsföreläsningar och deltar i moment i doktorandkurser och forskningsledarutbildningar tillsammans med övrigt forskningsnära stöd.

Kommunicera forskningsresultat

Vi hjälper dig i arbetet med att nå ut med ett forskningsresultat som kan nyttiggöras i samhället.

Skydda dina tillgångar

Vi stöttar dig i arbetet med att hitta ett lämpligt skydd för dina kunskapstillgångar.

Vi arbetar i nära samarbete med Chalmers Innovationskontor och Innovationskluster Väst (Chalmers, Högskolan i Borås , Högskolan i Jönköping, Högskolan i Skövde, Högskolan i Väst och Högskolan i Halmstad) och delar både verktyg, metoder och övriga resurser för att utveckla nyttiggörandet av kunskapstillgångar vid lärosäten i västra Sverige.

Sök pengar för att validera din idé

Under ett forskningsprojekt utvecklas förutom projektets huvudresultat, dvs. svaret på en forskningsfråga, många andra typer av ”resultat” som exempelvis metoder, modeller, mjukvara, data, design eller uppfinningar. Dessa kan ofta självständigt nyttiggöras till gagn för andra forskare, företag, myndigheter eller organisationer.

Men ett resultat från ett forskningsprojekt är sällan så ”färdigt” att det kan fungera praktiskt och långsiktigt i företag eller samhälle. Därför är ofta verifiering eller validering ett nödvändigt steg för att bekräfta att idén är värd att utveckla vidare. 

Det kan handla om att hitta svaren på frågor som exempelvis hur man kan skala upp sin metod från labbmiljö till större skala, om det finns en efterfrågan på kunskapstillgången och en marknad som vill tillämpa kunskapen eller tillgången. Det kan också handla om att undersöka om det går att skydda tillgången med patent eller andra upphovsrättsliga skydd.

Första steget i ansökningsförfarandet är alltid att kontakta våra innovationsrådgivare. Tillsammans diskuterar vi fram ett förslag på projekt och hur själva genomförandet ska gå till. Det kan t.ex. vara lämpligt att dela in projektet i flera faser. Ett verifierings- eller valideringsprojekt genomförs normalt under 6-9 månader och finansieringen är max 300 000 kr.

Sök pengar för att verifiera din idé

Under ett forskningsprojekt utvecklas förutom projektets huvudresultat, dvs. svaret på en forskningsfråga, många andra typer av ”resultat” som exempelvis metoder, modeller, mjukvara, data, design eller uppfinningar. Dessa kan ofta självständigt nyttiggöras till gagn för andra forskare, företag, myndigheter eller organisationer.

Men ett resultat från ett forskningsprojekt är sällan så ”färdigt” att det kan fungera praktiskt och långsiktigt i företag eller samhälle. Därför är ofta verifiering eller validering ett nödvändigt steg för att bekräfta att idén är värd att utveckla vidare. 

Det kan handla om att hitta svaren på frågor som exempelvis hur man kan skala upp sin metod från labbmiljö till större skala, om det finns en efterfrågan på kunskapstillgången och en marknad som vill tillämpa kunskapen eller tillgången. Det kan också handla om att undersöka om det går att skydda tillgången med patent eller andra upphovsrättsliga skydd.

Första steget i ansökningsförfarandet är alltid att kontakta våra innovationsrådgivare. Tillsammans diskuterar vi fram ett förslag på projekt och hur själva genomförandet ska gå till. Det kan t.ex. vara lämpligt att dela in projektet i flera faser. Ett verifierings- eller valideringsprojekt genomförs normalt under 6-9 månader och finansieringen är max 300 000 kr.

Stäng