Från kunskap till innovation

Vi erbjuder stöd vid nyttiggörandet av kunskap som kan göra världen lite bättre!

Vårt uppdrag

Högskolan i Halmstad profilerar sig som  det innovationsdrivande lärosätet.  Det finns en stark kultur kring samverkan och innovation både i utbildning och forskning. HH Innovation AB ägs av Högskolan i Halmstads utvecklingsaktiebolag – HHUAB, och har uppdraget att stötta Högskolans studenter, forskare och lärare med nyttiggörande av kunskap som skapats på Högskolan i Halmstad. Vi vill synliggöra innovationer från forskare och studenter på Högskolan i Halmstad och skapa ännu bättre system och stöd för att arbeta med denna typ av nyttiggörande.  

Som det innovationsdrivande lärosätet vill vi ge våra innovativa studenter, forskare och lärare bästa möjliga stöd i nyttiggörandet av kunskap skapad på Högskolan i Halmstad. Studenter som vill starta eget företag får stöd genom studentinkubatorn HighFive Student och forskare och lärare får stöd i sitt nyttiggörande genom innovationsrådgivarna på HH Innovation AB. Det akademinära innovationssystemet är av stor vikt för det innovationsdrivande lärosätet, givetvis i nära samverkan med näringsliv, offentliga verksamheter och övrigt innovationsstöd.

Anders Nelson

Vicerektor för samverkan, innovation och internationalisering

Samarbeten

Vi på HH Innovation arbetar med att bistå vid utveckling av innovationer och innovatörer sprungen ur kunskapen på Högskolan i Halmstad. Vi gör det inte ensamma, utan tillsammans med en mängd andra aktörer i innovationssystemet.Bolagsdokument

 

HH Innovation AB är ett dotterbolag till holdingbolaget HHUAB, Högskolan i Halmstad Utveckling AB. Du kan läsa mer om Högskolan i Halmstads bolagsverksamheter på:

https://hh.se/om-hogskolan/ledning-och-organisation/bolagsverksamheter.html

Nedan har vi samlat en del styrande dokument:

Uppdragsavtal HH HH Innovation AB 2019

HH INNOVATION ÅRSREDOVISNING 2018

 

Agardirektiv 2018 HH Innovation AB

ÄGARDIREKTIV HHUAB 2018