Common Core är ett mångvetenskapligt sätt att träna studenter i problemlösning över ämnesgränser, och i förmågan att såväl kommunicera som analysera samhällsutmaningar och hållbar utveckling.” I Sverige är Common Core unikt för Högskolan i Halmstad, men återfinns globalt på flertalet välkända lärosäten. 

För att säkerställa input från de som Common Core riktar sig till, det vill säga studenterna, genomförde Staffan Enting och HH Innovation en workshop där studenternas perspektiv och tankar tillvaratogs. Studenter från samtliga akademier deltog. Resultatet blev ett antal konceptkurser, som kommer att förmedlas vidare i den process som pågår för att utveckla och förbättra innehållet i Common Core.