HH Innovation vill gratulera Kristian Persson och Max Renberg som tilldelats nyttiggörandemedel inom ramen för Vinnovas Validering för tillämpning. 

Kristian och Max utvecklar ett nytt och mer funktionellt säkerhetsbälte för ambulanssjukvårdare. Det trepunktsbälte som idag används begränsar rörelseförmågan, vilket i sin tur riskerar att hindra ambulanssjukvårdaren från att effektiv utföra sitt arbete. Inte sällan löser vårdarna detta problem genom att använda säkerhetsbältet felaktigt eller inte alls, vilket medför stora säkerhetsrisker. 

Genom de beviljade medlen kan Kristian och Max fortsätta utveckla en produkt som gör att ambulanssjukvårdare inte behöver göra avvägningar mellan sin egen säkerhet och sin förmåga att effektivt vårda patienten.