Venture Cup Västs regionfinal var en stor succé för Halland!

VectorizeMove vann sammanlagt 100 000kr vid tisdagskvällens regionsfinal i Göteborg. Det ena priset om 50 000kr var  i kategorin ”Best Traction”, vilket berättigar VectorizeMove till en direktplacering i Sverigefinalen. Utöver detta vann de 50 000kr i  JCE-priset ”JCE Accelerator Award”. 

I tillägg till detta vann Jonatan  Person med företaget Helios Innovation 50 000kr i kategorin ”Impact Maker”. Jonatan, som startade sitt företag i samband med UF-året på Kattegattgymnasiet, har utvecklat en ny avsaltningsteknik som använder restvärme från industrier för att rena havsvatten.

Vi på HH Innovation skickar våra varmaste gratulationer, både till entreprenörer och andra som bidragit på deras resa!

 

 

Bilder: Hans-Erik Eldemark, HH Innovation AB