Studenter inspirerar till nyttiggörande!

HH Innovation besökte MediaXpo 2023, där tredjeårsstudenter inom medie- och kommunikationsvetenskap – inriktning hälsa, vid Högskolan i Halmstad, presenterade sina projektarbeten i form av olika medieproduktioner.

Produktionerna är gjorda på uppdrag av reella beställare såsom Region HallandHalmstads kommun och Högskolan i Halmstad, varpå studenterna inte bara fick chans till att applicera sina kunskaper, utan kunskaperna applicerades med syfte att uppnå reell nytta – med andra ord fick vi se fina exempel på nyttiggörande.