Anitas företag vill vara länken mellan forskare och fakta

Forskare behöver ofta samla in och analysera statistik och data. För detta krävs verktyg som många gånger – för stora pengar – utvecklas specifikt för varje projekt. Det företag som Anita Sant’Anna och hennes kompanjon Axel Wolf startat utvecklar ett verktyg som ska göra detta både lättare och billigare, utan att mängder av värdefull och känslig data måste skickas till Apple, Google eller någon av de andra globala giganterna.

 

Det är nu tolv år sedan Anita Sant’Anna lämnade ön och staden Florianópolis vid Brasiliens ostkust för den betydligt mindre staden Halmstad och högskolan här.

 

Efter att ha tagit en ingenjörsexamen vid universitetet hemma i Florianópolis letade jag på olika håll i världen efter en doktorandtjänst. Jag ville att den skulle vara inriktad på bioteknik och life science och att de ekononomiska förutsättningarna skulle vara bra. En vän i Stockholm tipsade mig om Halmstad. Jag sökte och fick efter några månader besked om att jag hade fått tjänsten.

 

Ett verktyg som snabbt och enkelt stödjer forskares insamling och analys av data – d. Det är vad Anita Sant’Anna och hennes företag ResearchOnTheGo erbjuder.

Forskning om rörelseanalys

Anita fokuserade i sin forskning på analys av hur vi rör oss. Med hjälp av sensorer fångade hon in data om rörelser och utvecklade system för att analysera dem. Anita samarbetade bland annat med ett laboratorium i USA som arbetade med personer med Parkinssons sjukdom. (I ett annat reportage här på webbplatsen kan du läsa om Siddharta Khandelwal som senare tog forskningen vidare.)

 

Efter att ha doktorerat 2012 stannade Anita kvar på högskolan som postdok. Hon trivdes i Halmstad och på skolan.

 

Jag hoppade runt lite bland ämnena och jobbade bland annat med smarta nätverk för eldistribution och fortsatte därefter att studera rörelseanalys tillsammans med Sid.

 

Anita var en tid koordinator inom akademins profilområde Hälsoteknik och har också arbetat för Hälsoteknikcentrum Halland som forskningskoordinator.

 

Data måste ge insikter

Jag har bland annat arbetat med hur vi kan hjälpa människor genom att lära mer om hur man rör sig i det dagliga livet, hur smarta hem kan stödja oss, och hur vi med olika former av teknik kan interagera med människor. I dag är det lätt att samla in och mäta en massa saker, men den stora frågan är hur vi sedan kan processa den data vi samlar in och hitta det som är relevant. Det är en sak att ha en massa data – en annan att få insikter av den, menar Anita Sant’Anna.

 

I ett samarbete med Lunds universitet arbetade Anita med att samla in fakta om personer med artros, som ofta har stora problem med smärta och kan ha svårt att sköta sitt vardagsliv. Hennes uppgift var bland annat att samla in och analysera data om hur de rör sig.

 

Dyrt att ta fram tekniken

Då slogs jag av vilken utmaning det är att, med en begränsad ekonomi som man har som forskare, utveckla mjukvara och teknik för att kunna samla in den data man behöver. Det gjorde mig frustrerad. Antingen blir man begränsad av de verktyg som finns eller så blir det jättedyrt.

 

Ett annat problem är att nästa omgång forskare, som kanske vill följa upp en studie som gjorts, inte har tillgång till samma verktyg utan tvingas lägga nya forskningsresurser på att ta fram det tekniska stödet. 

 

Frustrationen ledde till att Anita, tillsammans med Axel Wolf, en forskande sjuksköterska vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, började utveckla egna verktyg för att samla in och analysera data. De startade företaget ResearchOnTheGo.

 

Snabbt göra enkät och app

Vi har skapat ett generiskt system som en forskare kan använda för att på ett snabbt, enkelt och billigt sätt skapa den enkät eller app man behöver för sitt projekt och sedan få stöd att analysera den data som samlats in. Vår teknik gör det också väldigt lätt att reproducera tidigare gjorda studier.

 

Det finns några liknande system i USA, men det finns utmaningar med att använda dem på den europeiska marknaden.

 

Det är många regler inom EU som inte finns i USA, till exempel dataskyddsförordningen GDPR. Vårt system är anpassat för forskare i Europa, säger Anita.

 

En viktig aspekt som Anita och Axel tagit med i sitt arbete är möjligheten för deltagare i olika studier att vara helt anonyma.

 

Anonymitet för deltagare

Vi undviker till exempel att använda de olika tekniska lösningar som utvecklats av giganter som Apple eller Google. En telefon eller smart klocka skickar massor av data tillbaka till tillverkaren. Vi vill kunna garantera full anonymitet för de personer som ingår i ett forskningsprojekt.

 

För Anita Sant’Anna har Högskolan i Halmstad varit en perfekt utgångspunkt för forskning och nu för att utveckla det nya systemet. 

 

Det är ett lärosäte som har varit framgångsrikt i att utveckla bra relationer till näringsliv och företag. Här finns människor med väldigt bra nätverk och det har gett oss kontakter som hade varit svåra att få annars.

 

Anita och Axel har startat sitt företag inom ramen för inkubatorverksamheten HighFive och har också fått god hjälp av HH Innovation.

 

Det har varit jättebra. Vi har bland annat fått hjälp av Hans-Erik Eldemark och HH Innovation med att söka verifieringsmedel för att testa våra ideer och har på så vis kunnat anlita en konsultfirma för marknadsanalys.

 

En studie som det nya företaget arbetat med är ett samarbete mellan högskolan och Region Halland som handlar om teknik som ska stödja patienter med högt blodtryck att sköta sin medicinering. Detta kommer att utvecklas vidare med syfte att erbjuda en app som både samlar in data och kan ge användaren individuell feedback kring sjukdom och behandling.

 

Just nu arbetar ResearchOnTheGo med att få fler forskare och forskningsprojekt intresserade.

 

Vi behöver nu fler goda exempel på hur vårt system kan användas och vilken nytta det kan göra. Det handlar dels om forskningsprojekt, dels om små och medelstora företag som tillverkar medicinsk utrustning.

 

Anita Sant’Anna har visioner om att kunna vara med och utveckla vården i Sverige och runt om i världen.

 

Det pratas mycket om e-hälsa och att Sverige ska ligga i framkant. Men det finns ett stort gap mellan vad man skulle kunna göra och hur det verkligen ser ut ute i vården. Vi vill vara med och sätta en ny standard för hur data samlas in och analyseras, så att vården får kunskaper som sedan kan ge möjligheter till utveckling.

 

Här kan du läsa mer om ResearchOnTheGo: https://www.researchonthego.eu

 

Text och bilder: KommuniMera

 

 

Korta fakta

Entreprenör Anita Sant’Anna

Företag – ResearchOnTheGo AB

Fakta – Startat 2019

Kontakt

Lägg till din rubriktext här

Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Text: Sofia Bengtsson
Bild: Anders Andersson

Korta fakta

Entreprenör Berit

Företag – HH-Innovation

Fakta – Startat 2010

Kontakt