Innovation som vill lyfta känsliga frågor om vikt

Hur mycket vi och våra barn väger kan vara ett känsligt område som vi inte gärna pratar om. Hur gör man då för att tala med föräldrar om att deras små barns övervikt eller fetma kan vara förödande för hälsan – utan att föräldrarna blir stötta eller känner sig anklagade? Det är en av Gerd Almqvist Tangens stora utmaningar. Hon har nu fått god hjälp på vägen av ett spännande examensarbete.

I satsningen Tillväxtprojektet har Gerd, tillsammans med sin forskarkollega Josefine Roswall, under mer än tio år följt 2 666 halländska barn som föddes 2007 och 2008. Utöver regelbundna kontroller av vikt och längd mäts också barnens bukomfång.

– Vi vill ha koll på hur fettet är fördelat på kroppen och se vilka barn som har den farligare bukfetman, säger Gerd.

Runt tio procent av barnen i studien har visat sig vara överviktiga och två procent av dem har fetma.

Gerd Almqvist Tangen har, tillsammans med sin forskarkollega Josefine Roswall, följt 2 666 halländska barn från födseln upp till tioårsåldern. Studien har gett många insikter som forskarna nu vill sprida till allmänheten.

Fetma grundläggs tidigt

– Övervikt och fetma har blivit ett allt större problem som kan föra med sig stora hälsoproblem med bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, depressioner och diabetes högre upp i åren. Vi ser också att 80 procent av de barn som väger alldeles för mycket när de är små har kvar fetman livet ut.

Forskarna har också gjort djupintervjuer med föräldrar där de frågat om matvanor och attityder. Synen på vad som är normalt för små barn har förändrats genom åren. Vikten har ökat, och de rultiga spädbarnen smalnar inte av när de kommer i tre–fyra-årsåldern som barn gjorde förr.

– Det är mycket som påverkar. Vi både tröstar oss och firar med mat och vi småäter mest hela tiden. I en stressad tillvaro är det också lätt att middagen består av snabbmat som till exempel pasta eller färdiglagade rätter med tveksamt näringsinnehåll.

Känsligt ämne

Men att prata om vikten med föräldrar till ett barn som visar tecken på att gå mot övervikt eller fetma är svårt, berättar Gerd.

– Det är väldigt känsligt och det är lätt att de känner sig anklagade. Men det är viktigt att nå fram, för det är ju föräldrarna som har möjlighet att påverka. Det är de som köper hem maten och godiset. Ofta handlar det om att matvanorna för hela familjen behöver förändras.

Även inom barnhälsovården, som möter i stort sett alla halländska barn, är det ofta svårt att ta upp överviktsfrågan.

– När barn avviker nedåt i vikt sätts det in åtgärder direkt, men det är så känsligt att prata om övervikt så där reagerar vården inte lika snabbt.

Blev examensarbete

Innovationskoordinator Hans-Erik Eldemark på HH Innovation kom i kontakt med Gerds forskning och utmaningen att på ett pedagogiskt sätt ta upp viktfrågan med föräldrarna. Han kopplade ihop Gerd med två studerande på Högskolan i Halmstad. Kunde frågeställningarna kring barn och vikt kanske rymma ett spännande examensarbete?

Johanna Yunusova och Johanna Jonsson tar i dagarna examen efter tre år på Utvecklingsingenjörsprogrammet. De sökte efter ett projekt inom hälsoteknik och fick av Hans-Erik tipset att gå och lyssna på en konferens där Gerd presenterade sin forskning. De blev mycket intresserade.

– Det verkade väldigt spännande och när Gerd sedan berättade mer började vi fundera på vad vi skulle kunna utveckla, berättar Johanna Yunusova.

De har, sedan i höstas, arbetat med frågan. Deras examensarbete har landat i dels en app där föräldrar kan följa barnens tillväxt, dels en hårdvara som ska användas för att väga barnet och för att mäta längd och bukomfång.

Johanna Jonsson och Johanna Yunusova på Utvecklingsingenjörsprogrammet har, i nära samarbete med forskarna, arbetat fram en app och ett mätverktyg som ska göra det lättare för föräldrar att hålla koll på barnens tillväxt. Avsikten är också att samtal om barnens vikt ska kunna avdramatiseras.

 

Första prototypen

– Vi har precis fått en första prototyp färdig. Hårdvaran, som vi kallar för Velox, är kopplad till appen och rapporterar in mätvärdena. Föräldrarna behöver aldrig fundera över centimeter och kilo. I appen signaleras tillväxten med olika färger beroende på om den håller sig inom normalvärdena eller avviker. Hårdvaran kan också rapportera in värdena till vården, som på så sätt kan få ännu bättre koll på barnen, berättar Johanna Jonsson.

De båda har många tankar om hur systemet kan utvecklas.

– Vi tänker att man genom appen kan få goda råd och tips, till exempel recept på goda och nyttiga mellanmål. Vi funderar också på att lägga in spel där man till exempel skulle kunna få ”guldmynt” när man ätit ett visst antal frukter på en dag. Det ska vara roligt, och vi vill undvika att komma med pekpinnar.

 

Ett bra bollplank

Johanna och Johanna har haft mycket god hjälp av HH Innovation och Hans-Erik Eldemark.

– Det har varit jättebra att ha honom som ett bollplank. Han har utmanat och peppat oss och till exempel hjälpt oss att söka pengar för att kunna utveckla våra idéer.

Examensarbetet har fått verifieringsmedel från Innovationskontoret på Chalmers i Göteborg, pengar som använts för att utveckla prototypen. Det har också fått stöd från Almi.

– Vår främsta kompetens är ju att utveckla idéerna och att projektleda. Vi har tack vare stödet kunnat köpa hjälp med att bygga hårdvaran och utveckla appen.

De båda har trivts väldigt bra på Högskolan i Halmstad under studietiden.

– Det är en lagom stor skola som verkligen satsar mycket på innovation. Vi har fått samarbeta med många företag och det har varit väldigt givande, säger Johanna Yunusova.

 

Vill göra nytta

De hoppas att deras examensarbete ska kunna leva vidare i någon form. Att det kan bli ett system som används och gör nytta.

– Helst skulle vi vilja att det blir en produkt som vården kan lämna ut till barnfamiljerna, så att de kan hålla kolla på barnens vikt. Det här är ju ett stort hälsoproblem där vi gärna vill vara med och bidra, säger Johanna Jonsson.

– Det har varit jätteintressant att utveckla de här produkterna och att samarbeta med Gerd och höra om hennes spännande forskning, tycker Johanna Yunusova.

 

Gott samarbete

Gerd Almqvist Tangen tycker, å sin sida, att det har varit mycket givande att samarbeta med studenterna och med Hans-Erik Eldemark.

– Det har varit härligt med tjejernas kreativitet och entusiasm. Det har också varit spännande att det kommit personer utifrån, med helt andra kompetenser, och tittat på vår forskning ur sina olika perspektiv.

Gerd har funderingar på andra pedagogiska satsningar hon gärna skulle vilja utveckla.

– Jag skulle vilja ta fram en uppsättning med saker som man kan använda för att åskådliggöra de här frågorna när man på till exempel BVC pratar om kosten. Det skulle kunna vara en modell som visar hur extremt liten bebisens magsäck är, så att föräldrar kan förstå att det kanske räcker med halv flaska välling, eller olika mått som demonstrerar vilka mängder av olika matvaror som är nyttiga för det växande barnet.

Kanske är det ett nytt samarbete på gång?

Text och Bild: Lasse Nyman, Kommunimera

 

Innovation som vill lyfta känsliga frågor om vikt

Hur mycket vi och våra barn väger kan vara ett känsligt område som vi inte gärna pratar om. Hur gör man då för att tala med föräldrar om att deras små barns övervikt eller fetma kan vara förödande för hälsan – utan att föräldrarna blir stötta eller känner sig anklagade? Det är en av Gerd Almqvist Tangens stora utmaningar. Hon har nu fått god hjälp på vägen av ett spännande examensarbete.

I satsningen Tillväxtprojektet har Gerd, tillsammans med sin forskarkollega Josefine Roswall, under mer än tio år följt 2 666 halländska barn som föddes 2007 och 2008. Utöver regelbundna kontroller av vikt och längd mäts också barnens bukomfång.

– Vi vill ha koll på hur fettet är fördelat på kroppen och se vilka barn som har den farligare bukfetman, säger Gerd.

Runt tio procent av barnen i studien har visat sig vara överviktiga och två procent av dem har fetma.

Gerd Almqvist Tangen har, tillsammans med sin forskarkollega Josefine Roswall, följt 2 666 halländska barn från födseln upp till tioårsåldern. Studien har gett många insikter som forskarna nu vill sprida till allmänheten.

 

Fetma grundläggs tidigt

– Övervikt och fetma har blivit ett allt större problem som kan föra med sig stora hälsoproblem med bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, depressioner och diabetes högre upp i åren. Vi ser också att 80 procent av de barn som väger alldeles för mycket när de är små har kvar fetman livet ut.

Forskarna har också gjort djupintervjuer med föräldrar där de frågat om matvanor och attityder. Synen på vad som är normalt för små barn har förändrats genom åren. Vikten har ökat, och de rultiga spädbarnen smalnar inte av när de kommer i tre–fyra-årsåldern som barn gjorde förr.

– Det är mycket som påverkar. Vi både tröstar oss och firar med mat och vi småäter mest hela tiden. I en stressad tillvaro är det också lätt att middagen består av snabbmat som till exempel pasta eller färdiglagade rätter med tveksamt näringsinnehåll.

Känsligt ämne

Men att prata om vikten med föräldrar till ett barn som visar tecken på att gå mot övervikt eller fetma är svårt, berättar Gerd.

– Det är väldigt känsligt och det är lätt att de känner sig anklagade. Men det är viktigt att nå fram, för det är ju föräldrarna som har möjlighet att påverka. Det är de som köper hem maten och godiset. Ofta handlar det om att matvanorna för hela familjen behöver förändras.

Även inom barnhälsovården, som möter i stort sett alla halländska barn, är det ofta svårt att ta upp överviktsfrågan.

– När barn avviker nedåt i vikt sätts det in åtgärder direkt, men det är så känsligt att prata om övervikt så där reagerar vården inte lika snabbt.

Blev examensarbete

Innovationskoordinator Hans-Erik Eldemark på HH Innovation kom i kontakt med Gerds forskning och utmaningen att på ett pedagogiskt sätt ta upp viktfrågan med föräldrarna. Han kopplade ihop Gerd med två studerande på Högskolan i Halmstad. Kunde frågeställningarna kring barn och vikt kanske rymma ett spännande examensarbete?

Johanna Yunusova och Johanna Jonsson tar i dagarna examen efter tre år på Utvecklingsingenjörsprogrammet. De sökte efter ett projekt inom hälsoteknik och fick av Hans-Erik tipset att gå och lyssna på en konferens där Gerd presenterade sin forskning. De blev mycket intresserade.

– Det verkade väldigt spännande och när Gerd sedan berättade mer började vi fundera på vad vi skulle kunna utveckla, berättar Johanna Yunusova.

De har, sedan i höstas, arbetat med frågan. Deras examensarbete har landat i dels en app där föräldrar kan följa barnens tillväxt, dels en hårdvara som ska användas för att väga barnet och för att mäta längd och bukomfång.

Johanna Jonsson och Johanna Yunusova på Utvecklingsingenjörsprogrammet har, i nära samarbete med forskarna, arbetat fram en app och ett mätverktyg som ska göra det lättare för föräldrar att hålla koll på barnens tillväxt. Avsikten är också att samtal om barnens vikt ska kunna avdramatiseras.

Första prototypen

– Vi har precis fått en första prototyp färdig. Hårdvaran, som vi kallar för Velox, är kopplad till appen och rapporterar in mätvärdena. Föräldrarna behöver aldrig fundera över centimeter och kilo. I appen signaleras tillväxten med olika färger beroende på om den håller sig inom normalvärdena eller avviker. Hårdvaran kan också rapportera in värdena till vården, som på så sätt kan få ännu bättre koll på barnen, berättar Johanna Jonsson.

De båda har många tankar om hur systemet kan utvecklas.

– Vi tänker att man genom appen kan få goda råd och tips, till exempel recept på goda och nyttiga mellanmål. Vi funderar också på att lägga in spel där man till exempel skulle kunna få ”guldmynt” när man ätit ett visst antal frukter på en dag. Det ska vara roligt, och vi vill undvika att komma med pekpinnar.

Ett bra bollplank

Johanna och Johanna har haft mycket god hjälp av HH Innovation och Hans-Erik Eldemark.

– Det har varit jättebra att ha honom som ett bollplank. Han har utmanat och peppat oss och till exempel hjälpt oss att söka pengar för att kunna utveckla våra idéer.

Examensarbetet har fått verifieringsmedel från Innovationskontoret på Chalmers i Göteborg, pengar som använts för att utveckla prototypen. Det har också fått stöd från Almi.

– Vår främsta kompetens är ju att utveckla idéerna och att projektleda. Vi har tack vare stödet kunnat köpa hjälp med att bygga hårdvaran och utveckla appen.

De båda har trivts väldigt bra på Högskolan i Halmstad under studietiden.

– Det är en lagom stor skola som verkligen satsar mycket på innovation. Vi har fått samarbeta med många företag och det har varit väldigt givande, säger Johanna Yunusova.

Vill göra nytta

De hoppas att deras examensarbete ska kunna leva vidare i någon form. Att det kan bli ett system som används och gör nytta.

– Helst skulle vi vilja att det blir en produkt som vården kan lämna ut till barnfamiljerna, så att de kan hålla kolla på barnens vikt. Det här är ju ett stort hälsoproblem där vi gärna vill vara med och bidra, säger Johanna Jonsson.

– Det har varit jätteintressant att utveckla de här produkterna och att samarbeta med Gerd och höra om hennes spännande forskning, tycker Johanna Yunusova.

Gott samarbete

Gerd Almqvist Tangen tycker, å sin sida, att det har varit mycket givande att samarbeta med studenterna och med Hans-Erik Eldemark.

– Det har varit härligt med tjejernas kreativitet och entusiasm. Det har också varit spännande att det kommit personer utifrån, med helt andra kompetenser, och tittat på vår forskning ur sina olika perspektiv.

Gerd har funderingar på andra pedagogiska satsningar hon gärna skulle vilja utveckla.

– Jag skulle vilja ta fram en uppsättning med saker som man kan använda för att åskådliggöra de här frågorna när man på till exempel BVC pratar om kosten. Det skulle kunna vara en modell som visar hur extremt liten bebisens magsäck är, så att föräldrar kan förstå att det kanske räcker med halv flaska välling, eller olika mått som demonstrerar vilka mängder av olika matvaror som är nyttiga för det växande barnet.

Kanske är det ett nytt samarbete på gång?

Text och Bild: Lasse Nyman, Kommunimera