Motivation som ger hållbar förändring

Vill du börja träna regelbundet? Kanske äta nyttigare? Vi är många som skulle vilja göra livsstilsförändringar, och för att lyckas gäller det att hitta motivationen. Karin Weman Josefsson är forskare inom idrottspsykologi på Högskolan i Halmstad, och hon har fördjupat sig i vad som motiverar människor – hållbart och på lång sikt. Hennes avhandling hette You don‘t have to love it, och nu vill hon sprida sina forskningsrön till så många som möjligt.

Hade du berättat för den 20-åriga Karin att hon skulle bli akademiker och ägna sitt yrkesliv åt forskning om idrott och sedan jobba på högskolan hade hon nog skrattat ut dig rejält. Det var nämligen en mycket skoltrött ”soffpotatis” som efter det tvååriga gymnasiet hemma i Småland brände sina skolböcker, flyttade till Halmstad och fick jobb på Hemglass.

Olycka ändrade allt

Men en olyckshändelse fick hennes liv att ta en helt ny vändning. Hon väjde för ett rådjur med den stora glassbilen, körde av vägen och blev skadad.

– Jag hade länge svåra smärtor och blev deprimerad, och det var till och med tal om förtidspensionering. Men så mötte jag en sjukgymnast som verkligen tog mig på allvar. Hon lyckades få mig att pröva friskvård på remiss, och jag mådde så småningom bättre. Efter ett tag började jag gilla att träna och det slutade med att jag blev omvänd och började med spinning och andra träningsformer fem gånger i veckan, utbildade mig till träningsinstruktör och satt i styrelsen för Friskis & Svettis.

Karin började fundera på vad det egentligen var som hade hänt. Hur hade fysisk aktivitet kunnat hjälpa henne tillbaka till livet? Tanken på att börja plugga föddes och hon blev nyfiken på den idrottspsykologiska utbildningen som högskolan erbjöd. Efter kompletteringar på komvux sökte hon och blev antagen.  

– Jag kom in på högskolan och sedan har jag aldrig kommit ut. Jag läste en master och sedan började jag jobba här.

2016 la hon fram sin doktorsavhandling om motivation till motion.

Motion – ett magiskt piller

– Motion är det närmaste ett ”magiskt piller” vi kan komma. Den har positiv påverkan på kroppens alla system – hjärta, muskler, immunförsvar och den psykiska hälsan. Världshälsoorganisationen WHO menar att fysisk inaktivitet globalt är den fjärde största riskfaktorn för för tidig död, fullt jämförbar med de risker rökningen medför, säger Karin.

Karin har alltså forskat på motivationens drivkrafter kopplade till fysisk aktivitet.

– Det svåra är inte att få människor att vilja börja motionera och träna, men det gäller att ha rätt sorts motivation för att det ska bli hållbart i längden. Traditionellt har vi pratat om morot och piska som drivkrafter, men det ger ofta kortsiktiga effekter och kan dessutom få oss att långsiktigt må sämre när vi misslyckas om och om igen.

– Det handlar om att hitta den magiska självbestämmande motivationen. Att jag motionerar för att det gör mig glad, att jag känner att jag mår bättre och att det är roligt eller meningsfullt. Den typen av motivation kan lägga grund för nya vanor som håller över tid, och då handlar det ofta om att tillåta sig att sänka ambitionerna, säger Karin.

”Wemanmotivation inside”

Hon leder nu ett tvärvetenskapligt projekt – GoDIS – som är inriktat på att ta fram modeller för hur man med digitala verktyg kan stärka och utveckla människors inre motivation för motion och träning. I samarbete med bland andra Tappa.se och HPI har projektet testat modellerna i verkligheten.

– GoDIS är inte en produkt i sig – snarare ett recept eller koncept för hur man kan bygga in evidensbaserade och vetenskapligt säkra stödfunktioner i olika digitala tjänster. Jag vill inte bygga en egen produkt utan snarare erbjuda en kompetens som sedan kan göra nytta i en massa olika tjänster. Ungefär som det står ”Intel inside” på olika datorer kunde det stå ”wemanmotivation inside” på olika tränings- och motionsappar…

Karins specialområde är alltså motivation kopplad till träning och motion. Men teorierna är giltiga på en rad andra områden.

– Våra metoder kan tillämpas på olika typer av hälsobeteenden som till exempel kost- och nikotinvanor, men skulle också kunna användas för arbetsmotivation, miljöarbete eller inom skolan.

Karin Weman Josefsson har startat företag för att bättre kunna sprida sina forskningsrön och resultatet av GoDIS.

– Jag är egentligen inte alls intresserad av att vara vd och driva bolag, men i framtiden vill jag att det ska finnas ett bolag som kan sätta en kvalitetsstämpel på de appar och tillämpningar som använder vår modell.

Bra stöd från HH Innovation

I arbetet med att utveckla och sprida sin forskning har Karin haft god hjälp av Science Park, Almi och nu HH Innovation.

– Jag har fått råd och stöd och ett väldigt bra bollplank. Jag har också fått hjälp att tänka kring varumärke, licensiering och bolagsbildande och också fått möjlighet att knyta kontakter med relevanta personer under processens gång.

Just nu – tidig vår 2019 – söker Karin och hennes samarbetsparter finansiering för GoDIS-projektets fortsättning.

– Vi skulle vilja driva det i åtminstone tre år till och få tid att jobba mer på detaljnivå. Vi vill utveckla hur vi kan förpacka och marknadsföra vår modell så att den kommer till nytta på bred front.

Prisad av högskolan

Karin Weman Josefsson fick 2018 HiH:s utmärkelse för samverkan och innovation. Så här motiverades utnämningen:

”Med engagemang och drivkraft samt under medial uppmärksamhet samverkar Karin med forskare, studenter, företag och slutanvändare för att möta utmaningarna inom hälsopromotion och få människor att engagera sig i sin egen hälsa.

Varumärket WemanMotivation har beviljats varumärkesskydd och genom det egna företaget Motivationsdoktorn är Karin en flitigt anlitad expert och föreläsare, av såväl offentliga som privata aktörer. Karin har även varit inbjuden till Regeringskansliet för att berätta om sitt projekt och sina idéer om att applicera motivationsteori i folkhälsofrågor på policynivå.”

Text: Lasse Nyman
Bild: Lasse Nyman

Korta fakta

Entreprenör Karin Weman

Företag –  WemanMotivation – Motivationsdoktorn

Fakta – Startat 2018

Kontakt

  • karin.weman@hh.se
  • https://wemanmotivation.se

Motivation som ger hållbar förändring

Vill du börja träna regelbundet? Kanske äta nyttigare? Vi är många som skulle vilja göra livsstilsförändringar, och för att lyckas gäller det att hitta motivationen. Karin Weman Josefsson är forskare inom idrottspsykologi på Högskolan i Halmstad, och hon har fördjupat sig i vad som motiverar människor – hållbart och på lång sikt. Hennes avhandling hette You don‘t have to love it, och nu vill hon sprida sina forskningsrön till så många som möjligt.

Hade du berättat för den 20-åriga Karin att hon skulle bli akademiker och ägna sitt yrkesliv åt forskning om idrott och sedan jobba på högskolan hade hon nog skrattat ut dig rejält. Det var nämligen en mycket skoltrött ”soffpotatis” som efter det tvååriga gymnasiet hemma i Småland brände sina skolböcker, flyttade till Halmstad och fick jobb på Hemglass.

Olycka ändrade allt

Men en olyckshändelse fick hennes liv att ta en helt ny vändning. Hon väjde för ett rådjur med den stora glassbilen, körde av vägen och blev skadad.

– Jag hade länge svåra smärtor och blev deprimerad, och det var till och med tal om förtidspensionering. Men så mötte jag en sjukgymnast som verkligen tog mig på allvar. Hon lyckades få mig att pröva friskvård på remiss, och jag mådde så småningom bättre. Efter ett tag började jag gilla att träna och det slutade med att jag blev omvänd och började med spinning och andra träningsformer fem gånger i veckan, utbildade mig till träningsinstruktör och satt i styrelsen för Friskis & Svettis.

Karin började fundera på vad det egentligen var som hade hänt. Hur hade fysisk aktivitet kunnat hjälpa henne tillbaka till livet? Tanken på att börja plugga föddes och hon blev nyfiken på den idrottspsykologiska utbildningen som högskolan erbjöd. Efter kompletteringar på komvux sökte hon och blev antagen.  

– Jag kom in på högskolan och sedan har jag aldrig kommit ut. Jag läste en master och sedan började jag jobba här.

2016 la hon fram sin doktorsavhandling om motivation till motion.

Motion – ett magiskt piller

– Motion är det närmaste ett ”magiskt piller” vi kan komma. Den har positiv påverkan på kroppens alla system – hjärta, muskler, immunförsvar och den psykiska hälsan. Världshälsoorganisationen WHO menar att fysisk inaktivitet globalt är den fjärde största riskfaktorn för för tidig död, fullt jämförbar med de risker rökningen medför, säger Karin.

Karin har alltså forskat på motivationens drivkrafter kopplade till fysisk aktivitet.

– Det svåra är inte att få människor att vilja börja motionera och träna, men det gäller att ha rätt sorts motivation för att det ska bli hållbart i längden. Traditionellt har vi pratat om morot och piska som drivkrafter, men det ger ofta kortsiktiga effekter och kan dessutom få oss att långsiktigt må sämre när vi misslyckas om och om igen.

– Det handlar om att hitta den magiska självbestämmande motivationen. Att jag motionerar för att det gör mig glad, att jag känner att jag mår bättre och att det är roligt eller meningsfullt. Den typen av motivation kan lägga grund för nya vanor som håller över tid, och då handlar det ofta om att tillåta sig att sänka ambitionerna, säger Karin.

”Wemanmotivation inside”

Hon leder nu ett tvärvetenskapligt projekt – GoDIS – som är inriktat på att ta fram modeller för hur man med digitala verktyg kan stärka och utveckla människors inre motivation för motion och träning. I samarbete med bland andra Tappa.se och HPI har projektet testat modellerna i verkligheten.

– GoDIS är inte en produkt i sig – snarare ett recept eller koncept för hur man kan bygga in evidensbaserade och vetenskapligt säkra stödfunktioner i olika digitala tjänster. Jag vill inte bygga en egen produkt utan snarare erbjuda en kompetens som sedan kan göra nytta i en massa olika tjänster. Ungefär som det står ”Intel inside” på olika datorer kunde det stå ”wemanmotivation inside” på olika tränings- och motionsappar…

Karins specialområde är alltså motivation kopplad till träning och motion. Men teorierna är giltiga på en rad andra områden.

– Våra metoder kan tillämpas på olika typer av hälsobeteenden som till exempel kost- och nikotinvanor, men skulle också kunna användas för arbetsmotivation, miljöarbete eller inom skolan.

Karin Weman Josefsson har startat företag för att bättre kunna sprida sina forskningsrön och resultatet av GoDIS.

– Jag är egentligen inte alls intresserad av att vara vd och driva bolag, men i framtiden vill jag att det ska finnas ett bolag som kan sätta en kvalitetsstämpel på de appar och tillämpningar som använder vår modell.

Bra stöd från HH Innovation

I arbetet med att utveckla och sprida sin forskning har Karin haft god hjälp av Science Park, Almi och nu HH Innovation.

– Jag har fått råd och stöd och ett väldigt bra bollplank. Jag har också fått hjälp att tänka kring varumärke, licensiering och bolagsbildande och också fått möjlighet att knyta kontakter med relevanta personer under processens gång.

Just nu – tidig vår 2019 – söker Karin och hennes samarbetsparter finansiering för GoDIS-projektets fortsättning.

– Vi skulle vilja driva det i åtminstone tre år till och få tid att jobba mer på detaljnivå. Vi vill utveckla hur vi kan förpacka och marknadsföra vår modell så att den kommer till nytta på bred front.

Prisad av högskolan

Karin Weman Josefsson fick 2018 HiH:s utmärkelse för samverkan och innovation. Så här motiverades utnämningen:

”Med engagemang och drivkraft samt under medial uppmärksamhet samverkar Karin med forskare, studenter, företag och slutanvändare för att möta utmaningarna inom hälsopromotion och få människor att engagera sig i sin egen hälsa.

Varumärket WemanMotivation har beviljats varumärkesskydd och genom det egna företaget Motivationsdoktorn är Karin en flitigt anlitad expert och föreläsare, av såväl offentliga som privata aktörer. Karin har även varit inbjuden till Regeringskansliet för att berätta om sitt projekt och sina idéer om att applicera motivationsteori i folkhälsofrågor på policynivå.”

Text: Lasse Nyman
Bild: Lasse Nyman

Korta fakta

Entreprenör Karin Weman

Företag – WemanMotivation – Motivationsdoktorn

Fakta – Startat 2018

Kontakt

  • karin.weman@hh.se
  • www.wemanmotivation.se
Stäng