Sedan den 1 januari har HH Innovation ett uppdrag från rektor att stödja inventering, paketering, marknadsföring och försäljning av uppdragsutbildning på Högskolan i Halmstad. Detta skall ske genom proaktivt arbete internt på Högskolan tillsammans med de områden som har eller kan utveckla sådana kurser som eftertraktas i arbetslivet, samt att arbeta uppsökande mot potentiella kunder.

Staffan kommer att arbeta med detta tillsammans med koordinatorer på de olika akademierna. Uppdragsutbildningen och innovationsrådgivning är två verksamheter som passar väldigt väl ihop, då de är nära besläktade:

Jag brinner ju för att den kunskap som skapas på Högskolan skall spridas till omgivande samhälle, och uppdragsutbildning är ett väldigt spännande sätt att nå ut med detta, säger Staffan Enting optimistiskt – som vanligt på väg till ett möte på någon av lärosätets akademier.

Vi på HH Innovation är stolta och glada över detta utökade förtroende och Staffan rivstartade denna veckan uppdraget genom att möta ledningsgrupperna på alla Högskolans akademier.

Bild från dagens möte med ledningsgruppen på ETN.

Från kunskap till innovation helt enkelt!

Stäng