Vi fick på tisdagen besök av Stefan Pålsson, Anna Fallkvist, Ella Kardemark och Urszula Hansson från  kommunsstyrelsen i Halmstad. 

Vi pratade om högskolans roll i samhället och vidare samarbete runt samverkan och nyttiggörande.
Besöket avslutades med en rundvandring på campus med besök på Högskolan i Halmstads olika labb

Tack för trevligt besök, vi ser fram emot fortsatt samarbete.