Research2Business Summit är en  årligt återkommande mötesplats som arrangeras av IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien). Vid R2B är syftet att synliggöra forskningsresultat från våra svenska lärosäten. Utvalda forskare och forskarteam får möjlighet att möta representanter från näringsliv och samhälle hos IVA.

Då IVA i år fyller 100 år har en nomineringsprocess lett fram till IVAs 100-lista, där bland andra företaget VectorizeMove  med sitt ursprung från Högskolan i Halmstad fanns med. 

Siddhartha Khandelwal och João Bentes är båda före detta doktorander från Högskolan i Halmstad och grundare av VectorizeMove. De  fick på R2B presentera sitt företag för en blandning av forskare, entreprenörer, etablerade företag. 

– Det var en fantastisk möjlighet att nätverka med andra företag inom hälsoteknik, investerare av olika slag, PRV, Vinnova, Innovationsrådgivare osv. Definitivt en av de bästa konferenser jag deltagit på, säger Siddhartha. 

HH Innovations innovationsrådgivare Hans-Erik Eldemark har varit delaktig i hela resan från avhandling till företag och deltog under konferensen. 

-Mötesplatsen R2B fyller en viktigt funktion och skapar möjlighet till nya relevanta nätverk både bland forskare, företag, investerare och i det akademinära innovationsstödet, säger en nöjd Hans-Erik efter hemkosten.

Vi på HH Innovation är glada att få delta på VectorizeMoves spännande resa och önskar fortsatt lycka till!

João och Siddhartha på Research2Business den 20 mars 2019.

Bild: Hans-Erik Eldemark