Det blev en succé för VectorizeMove på Sverigefinalen i Venture Cup! Det internationella företaget, som grundar sig på  Siddhartha Khandelwals  doktorsavhandling från Högskolan i Halmstad, vann priset Best Traction. För att vinna Best Traction skall teamet ha fokuserat på sälj från ett tidigt skede och skall ha lyckats identifiera sin användare och kund och kan skilja dessa åt. Med små och kreativa medel skall de ha lyckats marknadsföra sig. 

Utöver detta är vi också glada att berätta att även Jonatan Persson med Helios Innovations vann ett pris på kvällens Sverigefinal. Helios Innovation har utvecklat en innovativ och hållbar avsaltningsteknik som använder restvärme från industrier för att rena havsvatten. Helios vann publikens förtroende och därmed också kategorin Publikens pris. 

Vi är både glada och stolta över att finnas i ett innovationssystem i Halland och Halmstad, som kan få lov att inspireras av hjältar som dessa!

Bild från prisutdelningen på Sverigefinalen för Venture Cup i Göteborg den 24/9 2019.

Foto: Elin Peterson, High Five