Dagen före midsommarafton tackades Hans-Erik Eldemark av efter över 30 år i Högskolan i Halmstads tjänst. En tjänst vars ledstjärnor har varit nyfikenhet och vilja att utveckla och förändra till det bättre.

1977 tog Hans-Erik Eldemark sin ingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola, varpå han de drygt tio efterföljande åren arbetade som utvecklare på Ericsson. 1989 började Hans-Erik Eldemark att undervisa på Högskolan i Halmstad, och när han nu går i pension gör han det som innovationsrådgivare och verksamhetsutvecklare för Högskolans innovationsbolag, HH Innovation.

Genom åren på Högskolan har Hans-Erik Eldemarks arbete allt mer inriktats på innovation och nyttiggörande. Han har coachat och inspirerat studenter, forskare och lärarkollegor, varit delaktig i att utveckla lärosätets innovationsstödsystem, och verkat för att Högskolan effektivt samverkar och knyter an till omgivande näringsliv, det offentliga och civilsamhället. Han har spelat en stor roll i att bidra till att kunskap som produceras på Högskolan sprids och kommer omvärlden till nytta. Bland annat tack vare detta arbete tilldelades Hans-Erik Eldemark Högskolans pris för samverkan och innovation, när det delades ut för första gången 2017.

Att visa på all nytta som Hans-Erik Eldemarks arbete har lett till är varken enkelt att sammanfatta eller göra rättvisa. Hans genuina nyfikenhet och vilja att ta sig tid för att stödja och vägleda syns exempelvis genom att han har varit involverad i över 2 500 projekt under sina år på lärosätet, och att han årligen har haft kontakt med över 100 företag å studenters och forskares vägnar.

Ett tecken på Hans-Erik Eldemarks omfattande arbete och nätverk, är alla de som kom för att vara med på avtackningen. Flera studenter från de senaste 30 åren höll tal. Likaså kollegor från då och nu, representanter för olika nätverk och organisationer, samt företag varav flera Hans-Erik Eldemark var delaktig i medan de ännu var embryon. Alla passade de på att visa sin uppskattning. En strid ström av fysiska tal och förinspelade videohälsningar presenterades. Dessutom underhöll Högskolans tidigare rektor Romulo Enmark live från Wien under eftermiddagen. Som ett kvitto på det avtryck som Hans-Erik Eldemark har gjort även utanför Högskolans väggar, uppvaktade ordföranden i Halmstads kommunstyrelse med blommor och tal å Halmstads kommuns vägnar.

 

 

Ett stort tack, Hans-Erik, för allt som du har bidragit med. Vi önskar dig en underbar tillvaro som pensionär. Som den eldsjäl du är blir vi inte alltför överraskade – men väldigt glada – om våra vägar korsas framöver i något nytt spännande sammanhang.

 

 

 

 

Besök gärna:

https://www.hh.se/samverkan/samarbeta-med-oss.html