Forskare behöver ofta samla in och analysera statistik och data. För detta krävs verktyg som många gånger – för stora pengar – utvecklas specifikt för varje projekt. Det företag som Anita Sant’Anna och hennes kompanjon Axel Wolf startat utvecklar ett verktyg som ska göra detta både lättare och billigare, utan att mängder av värdefull och känslig data måste skickas till Apple, Google eller någon av de andra globala giganterna.

Nu har vi publicerat en ny artikel i vår Portfolio, denna gången om Anita Sant’Anna och hennes företag Research On The Go. Här kan du läsa hela artikeln: 

Anita Sant’Anna har fått stöd genom HH Innovation genom rådgivning och VFT-medel. Nu driver sitt företag med stöd från HighFive Business incubator. 

Från kunskap till innovation helt enkelt!

Text & bild: KommuniMera AB

Stäng