Erik Karlsson, alumn från Högskolans elektronikingenjörsprogram, tilldelas Wimanska priset från Sveriges Ingenjörer, för bästa examensarbete på en högskoleingenjörsutbildning. I examensarbetet ”Automatisk aeroponisk odling” undersökte Erik möjligheterna att effektivisera och automatisera processen vid odling av grönsaker.

Erik har arbetat vidare med sin innovation med stöd av HH Innovation genom rådgivning och VFT-medel samt genom inkubatorverksamheten i både HighFive Student och i HighFive Business. 

Ett stort, varmt GRATTIS till Erik och till Högskolan i Halmstad för detta prestigefyllda pris!

Från kunskap till innovation helt enkelt!

Läs gärna mer om priset på:

https://www.sverigesingenjorer.se/aktuellt-och-press/nyheter/191023-wimanska-priset/?fbclid=IwAR0uv7PV9_CWxbXcu_qfxqggIjYgMjN_J4TA51RWsltIWuwAPEjAZ7mcCSs

Om HighFive:

https://h5halmstad.se

 

Fotograf: Patrik Leonardsson