HH Innovation vill gratulera Henrika Jormfeldt och Ing-Marie Carlsson som tilldelats nyttiggörandemedel inom ramen för Vinnovas Validering för tillämpning. 

Henrika och Ing-Marie har designat en terapiform för personer med schizofreni och liknande psykossjukdomar, där terapeutiska aktiviteter genomförs i kontakt med hästar. Detta har visat sig ge signifikant positiv effekt för de behandlade, och i sin tur ökad livskvalitet. Utan väl anpassade hälsofrämjande och förebyggande insatser är personer med schizofreni och liknande psykoser ofta hänvisade till medicinering och sjukhusinläggning, vilket ofta medför en rad negativa konsekvenser för individen och samhället.  

Beviljade medel kommer nyttjas till att ta fram en samarbetsmodell för att terapiformen ska kunna integreras i vårdutbudet.