I dagsläget är det ett tids- och personkrävande arbete för en patient som söker vård att till slut komma fram till rätt person hos vårdgivaren. Dagens triageringssystem gör att man ofta först kommer i kontakt med en sjuksköterska, för att sedan slussas vidare till en läkare för att slutligen kanske hamna hos en psykolog för att få bukt med sina besvär. Därför utvecklar företaget Visiba Care AB ett ai-drivet kommunikationsverktyg för beslutshjälp i vården med namn Red Robin. Men för att ai:t ska kunna lösa utmaningarna det är skapat för så måste också kommunikationen människa-maskin fungera.

”Man kan inte lösa allt med teknik, man måste få med människan med, och då är språket avgörande” säger Anastacia Simonchik vid Visiba Care. Därför samarbetar de i ett projekt på Hälsoteknikcentrum Halland med Högskolan i Halmstads lingvister för att säkerställa hur kommunikationen ska se ut, vilket språk som ska användas för att det ska avdramatisera mötet och samtidigt säkerställa att rätt information når fram. 

Här sitter lingvisterna Emilia Aldrin, Rickard Melkersson, Kristina Hildebrandt, Linnea Gustafsson och Sanna Skärlund från Högskolan i Halmstad tillsammans med Max Angenius och Elin Jonsson från Hälsoteknikcentrum, Anastacia Simonchik, Anna-Lena och Sofia från Visiba Care och Staffan Enting från HH Innovation AB under en workshop kring AI:ts språk, kommunikation och användarupplevelsen av Red Robin. 
 
 

”Detta kommer leda till en stor besparing för både vården och patienten, både i tid och pengar” säger Rickard Melkersson om Visiba Cares Red Robin som han sitter med och finslipar, ”inte minst slipper man frustrationen över att behöva åka långt för en undersökning bara för att få en ny tid senare igen” inflikar Kristina Hildebrandt, som själv har fått uppleva detta då hon har flera mil till närmsta vårdcentral.

 

”Detta är ytterligare ett bra exempel på hur man kan arbeta med att nyttiggöra sina kunskapstillgångar och hjälpa vårt omgivande samhälle att bli lite bättre” säger innovationsrådgivare Staffan Enting, och fortsätter ”forskarna besitter enorma kunskaper, och genom att arbeta nära det omgivande samhället kan vi tillsammans hjälpa till att lösa de stora problemen samtidigt som man som forskare kan säkerställa att man ställer rätt frågor i sin forskning.”

 

”I dagsläget måste både människor och teknik samverka för att vi ska klara oss, därför är det av största vikt att exempelvis humaniora och beteendevetenskapen går samman med den tekniska sidan för att ta fram de verkliga lösningarna för mänskligheten. Annars blir det bara ytterligare en pryl som ingen använder” avslutar Staffan.

 

Högskolans lingvister kommer tillsammans med andra forskare och HH Innovation under Hälsoteknikcentrums ledning fortsätta stötta företaget i att vidareutveckla Red Robin med fokus på informationsflöde och språkligt innehåll, detta för att utifrån ett användarperspektiv skapa trovärdighet vid triage utförd av Red Robin.

 

Från kunskap till innovation helt enkelt!

Text & bild: Staffan Enting, HH Innovation AB