2020 års vinnare av Högskolans innovationspris uppvaktad

HH Innovation vill stämma in i gratulationerna till entreprenören Lukong Pius Nyuykonge, som häromveckan formellt gratulerades efter att ha tilldelats 2020 års innovationspris av Högskolan i Halmstad.  Innovationspriset syftar till att stödja och uppmuntra innovationsbaserade företag vars tjänst eller produkt har en tydlig koppling till Högskolan, att växa och bli konkurrenskraftiga på en nationell eller global marknad.   Årets pristagare och hans produkt stämmer väl in på dessa kriterier. Lukong Pius Nyuykonge har utvecklat en – numera – patenterad spis, vilken bidrar till att förbättra människors hälsa, och…

0 kommentarer

Effektivare tillgång till sötvatten

HH Innovation vill gratulera Ebrahim Chalangar som tilldelats nyttiggörandemedel inom ramen för Vinnovas Validering för tillämpning.  Ebrahim utvecklar såväl material och utrustning som kunskapsbaserade tillgångar för att förbättra och effektivisera processen för avsaltning av vatten. Tillgång till sötvatten är en förutsättning för mänskligt liv, med stor inverkan på hälsa, mat, energi, och överlappar med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

0 kommentarer

Funktionalitet och säkerhet i ett

HH Innovation vill gratulera Kristian Persson och Max Renberg som tilldelats nyttiggörandemedel inom ramen för Vinnovas Validering för tillämpning.  Kristian och Max utvecklar ett nytt och mer funktionellt säkerhetsbälte för ambulanssjukvårdare. Det trepunktsbälte som idag används begränsar rörelseförmågan, vilket i sin tur riskerar att hindra ambulanssjukvårdaren från att effektiv utföra sitt arbete. Inte sällan löser vårdarna detta problem genom att använda säkerhetsbältet felaktigt eller inte alls, vilket medför stora säkerhetsrisker.  Genom de beviljade medlen kan Kristian och Max fortsätta utveckla…

0 kommentarer

Barnperspektivet tillvaratas 

HH Innovation vill gratulera Petra Svedberg och Jens Nygren som tilldelats nyttiggörandemedel inom ramen för Vinnovas Validering för tillämpning.  Petra och Jens har utvecklat Galaco, vilket är ett animerat interaktivt kommunikationsverktyg med syfte att stärka barns delaktighet i deras egen vård, habilitering och socialtjänst. Att inkludera barn i deras egen vård och behandling ger såväl ökad kvalitet och säkerhet som bättre hälsa och förståelse mellan barn, föräldrar och vårdgivare.    Beviljade medel kommer nyttjas till att bland annat utbilda projektledare…

0 kommentarer

Hästunderstödd terapi ger ökad livskvalitet  

HH Innovation vill gratulera Henrika Jormfeldt och Ing-Marie Carlsson som tilldelats nyttiggörandemedel inom ramen för Vinnovas Validering för tillämpning.  Henrika och Ing-Marie har designat en terapiform för personer med schizofreni och liknande psykossjukdomar, där terapeutiska aktiviteter genomförs i kontakt med hästar. Detta har visat sig ge signifikant positiv effekt för de behandlade, och i sin tur ökad livskvalitet. Utan väl anpassade hälsofrämjande och förebyggande insatser är personer med schizofreni och liknande psykoser ofta hänvisade till medicinering och sjukhusinläggning, vilket ofta…

0 kommentarer

En länk mellan forskare och fakta

Forskare behöver ofta samla in och analysera statistik och data. För detta krävs verktyg som många gånger – för stora pengar – utvecklas specifikt för varje projekt. Det företag som Anita Sant'Anna och hennes kompanjon Axel Wolf startat utvecklar ett verktyg som ska göra detta både lättare och billigare, utan att mängder av värdefull och känslig data måste skickas till Apple, Google eller någon av de andra globala giganterna. Nu har vi publicerat en ny artikel i vår Portfolio, denna…

0 kommentarer

Pius med på IVAs topp 100-lista

En spis som ger energi och varm mat samtidigt som den producerar biokol som kan göda jorden och rena vattnet. Det är vad Högskolans tidigare student Lukong Pius och hans företag Green Carbon Technologies AB (tidigare Make it green) har utvecklat. För sin innovation belönas Lukong Pius nu med en placering på Kungl. Ingenjörsvetenskaps-akademiens årliga 100-lista, som i år synliggör forskning som främjar hållbar konkurrenskraft. Pius är en av de som får möjlighet att presentera på Research2Business Summit den 18…

0 kommentarer

Staffan startar HH Innovations arbete med uppdragsutbildning

Sedan den 1 januari har HH Innovation ett uppdrag från rektor att stödja inventering, paketering, marknadsföring och försäljning av uppdragsutbildning på Högskolan i Halmstad. Detta skall ske genom proaktivt arbete internt på Högskolan tillsammans med de områden som har eller kan utveckla sådana kurser som eftertraktas i arbetslivet, samt att arbeta uppsökande mot potentiella kunder.Staffan kommer att arbeta med detta tillsammans med koordinatorer på de olika akademierna. Uppdragsutbildningen och innovationsrådgivning är två verksamheter som passar väldigt väl ihop, då de…

0 kommentarer

Julhälsning från HH Innovation AB

  Vi på HH Innovation vill tacka alla samarbetspartners, aktörer, studenter, lärare och forskare för ett fint samarbete under 2019.   En liten summering över året  I samarbete med High Five driver vi verksamheten HighFive Student. Under året har Sara och Staffan coachat fler än 100 driftiga studenter kring sin affärsidé. I tillägg till detta har de arbetat med ett flertal öppna event kopplat till att stärka entreprenöriella förmågor, identifiera drivkrafter och lära sig mer om att starta eget företag.        …

0 kommentarer

Högskolans lingvister hjälper företag som utvecklar AI-drivet beslutshjälpmedel för vården

I dagsläget är det ett tids- och personkrävande arbete för en patient som söker vård att till slut komma fram till rätt person hos vårdgivaren. Dagens triageringssystem gör att man ofta först kommer i kontakt med en sjuksköterska, för att sedan slussas vidare till en läkare för att slutligen kanske hamna hos en psykolog för att få bukt med sina besvär. Därför utvecklar företaget Visiba Care AB ett ai-drivet kommunikationsverktyg för beslutshjälp i vården med namn Red Robin. Men för…

0 kommentarer

Detta var det sista inlägget

Det finns inga fler sidor att hämta