VectorizeMove på R2B Summit

Research2Business Summit är en  årligt återkommande mötesplats som arrangeras av IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien). Vid R2B är syftet att synliggöra forskningsresultat från våra svenska lärosäten. Utvalda forskare och forskarteam får möjlighet att möta representanter från näringsliv och samhälle hos IVA.Då IVA i år fyller 100 år har en nomineringsprocess lett fram till IVAs 100-lista, där bland andra företaget VectorizeMove  med sitt ursprung från Högskolan i Halmstad fanns med. Siddhartha Khandelwal och João Bentes är båda före detta doktorander från Högskolan i Halmstad…

0 Kommentarer

Detta var det sista inlägget

Inga fler sidor att ladda

Stäng