Vinnare i Sverigefinalen i Venture Cup!

Det blev en succé för VectorizeMove på Sverigefinalen i Venture Cup! Det internationella företaget, som grundar sig på  Siddhartha Khandelwals  doktorsavhandling från Högskolan i Halmstad, vann priset Best Traction. För att vinna Best Traction skall teamet ha fokuserat på sälj från ett tidigt skede och skall ha lyckats identifiera sin användare och kund och kan skilja dessa åt. Med små och kreativa medel skall de ha lyckats marknadsföra sig.  Utöver detta är vi också glada att berätta att även Jonatan…

0 kommentarer

Många priser till Halland vid Venture Cups regionsfinal

Venture Cup Västs regionfinal var en stor succé för Halland!VectorizeMove vann sammanlagt 100 000kr vid tisdagskvällens regionsfinal i Göteborg. Det ena priset om 50 000kr var  i kategorin "Best Traction", vilket berättigar VectorizeMove till en direktplacering i Sverigefinalen. Utöver detta vann de 50 000kr i  JCE-priset "JCE Accelerator Award". I tillägg till detta vann Jonatan  Person med företaget Helios Innovation 50 000kr i kategorin "Impact Maker". Jonatan, som startade sitt företag i samband med UF-året på Kattegattgymnasiet, har utvecklat en ny avsaltningsteknik…

0 kommentarer

Lingvister hjälper näringslivet med namnfrågor

Högskolans lingvister arbetar aktivt med nyttiggörande av sin forskning på ett flertal sätt. Bland annat arbetar man utifrån namnforskningen med att hjälpa företag med namngivning av företag och produkter för att säkerställa att deras namn också kommunicerar ut de värden företaget vill förmedla.Måndagen den 11:e mars arrangerade HH Innovation en workshop där Linnea Gustafsson, Rickard Melkersson och Kristina Hildebrand från LHS träffade Magnus Lasses och Ida Andersson från företaget DH Anticounterfeit.  Syftet med workshopen var att med hjälp av forskarnas…

0 kommentarer

VectorizeMove på R2B Summit

Research2Business Summit är en  årligt återkommande mötesplats som arrangeras av IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien). Vid R2B är syftet att synliggöra forskningsresultat från våra svenska lärosäten. Utvalda forskare och forskarteam får möjlighet att möta representanter från näringsliv och samhälle hos IVA.Då IVA i år fyller 100 år har en nomineringsprocess lett fram till IVAs 100-lista, där bland andra företaget VectorizeMove  med sitt ursprung från Högskolan i Halmstad fanns med. Siddhartha Khandelwal och João Bentes är båda före detta doktorander från Högskolan i Halmstad…

0 kommentarer

Detta var det sista inlägget

Det finns inga fler sidor att hämta