I onsdags besökte HH Innovation Assar Industrial Innovation Arena på Gothia Science Park i Skövde. Under dagens Innovaddå-möte träffades innovationsrådgivare från Chalmers, Skövde, Trollhättan, Borås, Jönköping och Halmstad för att diskutera fram en gemensam vision för Innovationskluster Väst. 

På förmiddagen hade vi en workshop tillsammans med representanter från inkubatorer i Västsverige och diskuterade erbjudanden och hur vi bäst kan samarbeta för att skapa mer innovation i Västsverige. 

Genom nätverket i Innovationskluster Väst får innovationsrådgivare en fantastisk möjlighet att dela erfarenheter och kunskap. Allt för att skapa bästa möjliga nytta för forskare vid våra lärosäten. 

Igår publicerades ett kommittédirektiv på regeringens hemsida om en utredning kring en utvecklad struktur för innovationsstödet vid statliga universitet och högskolor. Vi ser med spänning fram emot att se vad det kan innebära för oss.

Läs gärna mer på: 

https://www.regeringen.se/4aa651/contentassets/3b0c7561d3f04380ab0329b82e39b406/ett-utvecklat-innovationsstod-vid-universitet-och-hogskolor-dir.-201972 

https://assarinnovation.se

Från kunskap till innovation helt enkelt!