En händelserik vårtermin kan summeras då sommar och semestrar nu står för dörren. Våren har innehållit en mångfald arbete med workshops, rådgivning, studiebesök och inspirationsaktiviteter.

Detta har mynnat ut i efterfrågningar av gemensamma utbildningar inom exempelvis LEAN, samverkan kring marknad och innovation på landsbygd, inspirationsföreläsningar för kommunala bolag samt studiebesök som  lagt grunden till studentsamverkan redan till kommande hösttermin.    

Rådgivning för att stimulera nyttiggörande och innovation har genomförts med personal från samtliga akademier. Fem projekt har beviljats VFT-medel från Vinnova för att stötta verifiering av forskningsresultat inför nyttiggörande, för bland annat marknadsverifieringar, nyhetsgranskningar samt prototypframtagning. I de fall där vi fullgjort vårt led i stöttandeprocessen har vi kopplat projekt vidare mot andra inkubatorsmiljöer såväl i Sverige som utomlands.

HH Innovation tar nu semester och ser efter denna fram emot en spännande och händelserik höst.

Vi vill passa på och önska er alla en glad sommar – men framförallt säga stort tack för allt vi tillsammans åstadkommit!