HH Innovation vill stämma in i gratulationerna till entreprenören Lukong Pius Nyuykonge, som häromveckan formellt gratulerades efter att ha tilldelats 2020 års innovationspris av Högskolan i Halmstad. 

Innovationspriset syftar till att stödja och uppmuntra innovationsbaserade företag vars tjänst eller produkt har en tydlig koppling till Högskolan, att växa och bli konkurrenskraftiga på en nationell eller global marknad.  

Årets pristagare och hans produkt stämmer väl in på dessa kriterier. Lukong Pius Nyuykonge har utvecklat en – numera – patenterad spis, vilken bidrar till att förbättra människors hälsa, och gynna deras odlingsmark genom att den genererar elektricitet och minskar koldioxidhalten i luften. Spisen är främst avsedd för marknader i utvecklingsländer.   

Lukong Pius Nyuykonge har tidigare studerat Magisterprogram i energiteknik ­– förnybar energi vid Högskolan i Halmstad, och embryot till det som i dag är hans företag, Green Carbon Technologies, utvecklades med stöd från bland annat HH Innovation och Högskolans studentinkubator HighFive.   

Förutom en prischeck på 10 000 kronor uppvaktades Lukong Pius Nyuykonge, tillsammans med sin affärskompanjon Sara Rosén, med diplom och blommor av Högskolans rektor Stephen Hwang. 

 

Besök gärna:

https://www.greencarbon.se

HighFive Student