Förra onsdagen besökte HH Innovation företaget Micropol, som grundades 1988 och är beläget i Åled. VD Peter Ljungkvist, en av Högskolan i Halmstads alumner, välkomnade oss med presentation av verksamheten och guidad tur.  

Bolagets nisch är att kombinera unik design och produktionsteknik för att erbjuda komplexa och kompakta lösningar för passiv fiberoptik. Kunderna finns både inom den offentliga och privata sektorn, såväl på den nationella som internationella marknaden.

Bolagets förgrenar sig mot försvar, säkerhet, industri, telecom, broadcast, samt medicinteknik. Företaget har ett flertal potentiella kontaktytor mot Högskolans expertis och intresseområden. Micropol och HH Innovation har även beröringspunkter mot gemensamma aktörer inom innovationssystemet, som till exempel HighFive, TEK, Region Halland och Halmstads kommun.

Båda parter ser fram emot framtida utbyte kopplat till bland annat examensarbeten, uppdragsforskning samt annan samverkan.

 

Se även

https://hh.se

https://micropol.com/sv/