HH Innovation förstärker med ny innovationsrådgivare  

HH Innovation förstärker med ny innovationsrådgivare   Vi hälsar Timo Lagerbjelke välkommen till HH Innovation, där han från den 1 juni påbörjar sin tjänst som innovationsrådgivare.   Timo Lagerbjelke kommer närmast från den privata sektorn där han senast har arbetat med systemutveckling, AI och säkerhet inom bankväsendet. Timo Lagerbjelke har en bred bakgrund inom teknik, entreprenörskap och innovation, och har egen erfarenhet av att ha drivit flera framgångsrika bolag. Han har också varit coach och rådgivare till olika startup-bolag.   …

0 kommentarer

Effektivare tillgång till sötvatten

HH Innovation vill gratulera Ebrahim Chalangar som tilldelats nyttiggörandemedel inom ramen för Vinnovas Validering för tillämpning.  Ebrahim utvecklar såväl material och utrustning som kunskapsbaserade tillgångar för att förbättra och effektivisera processen för avsaltning av vatten. Tillgång till sötvatten är en förutsättning för mänskligt liv, med stor inverkan på hälsa, mat, energi, och överlappar med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

0 kommentarer

Funktionalitet och säkerhet i ett

HH Innovation vill gratulera Kristian Persson och Max Renberg som tilldelats nyttiggörandemedel inom ramen för Vinnovas Validering för tillämpning.  Kristian och Max utvecklar ett nytt och mer funktionellt säkerhetsbälte för ambulanssjukvårdare. Det trepunktsbälte som idag används begränsar rörelseförmågan, vilket i sin tur riskerar att hindra ambulanssjukvårdaren från att effektiv utföra sitt arbete. Inte sällan löser vårdarna detta problem genom att använda säkerhetsbältet felaktigt eller inte alls, vilket medför stora säkerhetsrisker.  Genom de beviljade medlen kan Kristian och Max fortsätta utveckla…

0 kommentarer

Barnperspektivet tillvaratas 

HH Innovation vill gratulera Petra Svedberg och Jens Nygren som tilldelats nyttiggörandemedel inom ramen för Vinnovas Validering för tillämpning.  Petra och Jens har utvecklat Galaco, vilket är ett animerat interaktivt kommunikationsverktyg med syfte att stärka barns delaktighet i deras egen vård, habilitering och socialtjänst. Att inkludera barn i deras egen vård och behandling ger såväl ökad kvalitet och säkerhet som bättre hälsa och förståelse mellan barn, föräldrar och vårdgivare.    Beviljade medel kommer nyttjas till att bland annat utbilda projektledare…

0 kommentarer

Hästunderstödd terapi ger ökad livskvalitet  

HH Innovation vill gratulera Henrika Jormfeldt och Ing-Marie Carlsson som tilldelats nyttiggörandemedel inom ramen för Vinnovas Validering för tillämpning.  Henrika och Ing-Marie har designat en terapiform för personer med schizofreni och liknande psykossjukdomar, där terapeutiska aktiviteter genomförs i kontakt med hästar. Detta har visat sig ge signifikant positiv effekt för de behandlade, och i sin tur ökad livskvalitet. Utan väl anpassade hälsofrämjande och förebyggande insatser är personer med schizofreni och liknande psykoser ofta hänvisade till medicinering och sjukhusinläggning, vilket ofta…

0 kommentarer

Staffan startar HH Innovations arbete med uppdragsutbildning

Sedan den 1 januari har HH Innovation ett uppdrag från rektor att stödja inventering, paketering, marknadsföring och försäljning av uppdragsutbildning på Högskolan i Halmstad. Detta skall ske genom proaktivt arbete internt på Högskolan tillsammans med de områden som har eller kan utveckla sådana kurser som eftertraktas i arbetslivet, samt att arbeta uppsökande mot potentiella kunder.Staffan kommer att arbeta med detta tillsammans med koordinatorer på de olika akademierna. Uppdragsutbildningen och innovationsrådgivning är två verksamheter som passar väldigt väl ihop, då de…

0 kommentarer

Julhälsning från HH Innovation AB

  Vi på HH Innovation vill tacka alla samarbetspartners, aktörer, studenter, lärare och forskare för ett fint samarbete under 2019.   En liten summering över året  I samarbete med High Five driver vi verksamheten HighFive Student. Under året har Sara och Staffan coachat fler än 100 driftiga studenter kring sin affärsidé. I tillägg till detta har de arbetat med ett flertal öppna event kopplat till att stärka entreprenöriella förmågor, identifiera drivkrafter och lära sig mer om att starta eget företag.        …

0 kommentarer

Högskolans lingvister hjälper företag som utvecklar AI-drivet beslutshjälpmedel för vården

I dagsläget är det ett tids- och personkrävande arbete för en patient som söker vård att till slut komma fram till rätt person hos vårdgivaren. Dagens triageringssystem gör att man ofta först kommer i kontakt med en sjuksköterska, för att sedan slussas vidare till en läkare för att slutligen kanske hamna hos en psykolog för att få bukt med sina besvär. Därför utvecklar företaget Visiba Care AB ett ai-drivet kommunikationsverktyg för beslutshjälp i vården med namn Red Robin. Men för…

0 kommentarer

Innovationsveckans hackathon skapade möjligheter

"Det smarta Halmstad" var temat för årets hackathon, som gick av stapeln i början av november. Årets uppdragsgivare var Halmstads kommun och det fanns ett starkt engagemang av dem genom både planering och utförande av eventet. Samtliga förvaltningar deltog i arbetet och tog fram helgens frågeställningar.  Under helgen deltog 127 personer i hackathonet och ett stort antal besökare kom under helgen. Näringslivet fanns med som deltagare i de olika lagen,  talade, bidrog med sponsring eller ställde ut i lokalen. Personal…

0 kommentarer

VectorizeMove vinnare av Swedish Embedded Award

Priserna formligen haglar över det fantastiska företaget VectorizeMove!I fredags mottog företaget två priser på Näringslivsgalan i Halmstad och igår vann företaget Swedish Embedded Award i kategorin "Enterprise för bästa bidrag från svenska företag". Swedish Embedded Award delas årligen ut till bästa konstruktioner inom embeddedteknik. Detta pris är instiftat för att lyfta fram och visa på elektronikens oändliga möjligheter, samt stimulera och uppmuntra till mer och fler smarta lösningar som i sin tur skapar stärkt konkurrenskraft.Vi på HH Innovation är mycket stolta…

0 kommentarer

Detta var det sista inlägget

Det finns inga fler sidor att hämta