Lingvister hjälper näringslivet med namnfrågor

Högskolans lingvister arbetar aktivt med nyttiggörande av sin forskning på ett flertal sätt. Bland annat arbetar man utifrån namnforskningen med att hjälpa företag med namngivning av företag och produkter för att säkerställa att deras namn också kommunicerar ut de värden företaget vill förmedla.Måndagen den 11:e mars arrangerade HH Innovation en workshop där Linnea Gustafsson, Rickard Melkersson och Kristina Hildebrand från LHS träffade Magnus Lasses och Ida Andersson från företaget DH Anticounterfeit.  Syftet med workshopen var att med hjälp av forskarnas…

0 kommentarer

VectorizeMove på R2B Summit

Research2Business Summit är en  årligt återkommande mötesplats som arrangeras av IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien). Vid R2B är syftet att synliggöra forskningsresultat från våra svenska lärosäten. Utvalda forskare och forskarteam får möjlighet att möta representanter från näringsliv och samhälle hos IVA.Då IVA i år fyller 100 år har en nomineringsprocess lett fram till IVAs 100-lista, där bland andra företaget VectorizeMove  med sitt ursprung från Högskolan i Halmstad fanns med. Siddhartha Khandelwal och João Bentes är båda före detta doktorander från Högskolan i Halmstad…

0 kommentarer

Detta var det sista inlägget

Det finns inga fler sidor att hämta