HH Innovation vill gratulera Ebrahim Chalangar som tilldelats nyttiggörandemedel inom ramen för Vinnovas Validering för tillämpning. 

Ebrahim utvecklar såväl material och utrustning som kunskapsbaserade tillgångar för att förbättra och effektivisera processen för avsaltning av vatten. Tillgång till sötvatten är en förutsättning för mänskligt liv, med stor inverkan på hälsa, mat, energi, och överlappar med FN:s globala mål för hållbar utveckling.