Kreativitet är en fantastisk källa till innovation och nya idéer. Kreativiteten är också svår att konkretisera och att styra, för att hjälpa dig tillämpar vi på HH Innovation en väl beprövad metodik för att hjälpa dig att strukturera och nå igenom med dina idéer.

Vi hjälper dig i alla steg av ditt nyttiggörande, från idé till ditt första steget ut i samhället och marknaden.

Business Model Canvas

En Business Model Canvas (BMC) ska hjälpa dig att få ihop olika delar och aspekter av en affärsmodell. Den ska ge en ögonblicksbild av det ni vet idag snarare än att vara en strategisk långsiktig plan.
 
Vi har valt att ha BMC som ett av våra verktyg när vi jobbar med företag och nya affärsidéer. Vill du testa modellen på din idé eller ditt företag tillsammans med oss? Hör av dig och boka in ett möte!

NABC

NABC-modellen fungerar som ett stöd för att definiera din idé och förbereda en kärnfull pitch genom att den utmanar dig att tänka igenom vad som egentligen gör idén till något av värde för dina tänkta kunder.
 
Om du summerar informationen från de fyra områdena i NABC-modellen i ett konkret erbjudande blir det en utmärkt kort förklaring av din affärsidé som du kan använda när du ska berätta vad du gör vid ett möte, eller på din webb.
 
Lägger du sedan till en ”hook” (inledning som skapar intresse och reaktion) före din NABC och en ”closer” (något som får lyssnaren att minnas) efter modellen har du en perfekt pitch.