Högskolans lingvister arbetar aktivt med nyttiggörande av sin forskning på ett flertal sätt. Bland annat arbetar man utifrån namnforskningen med att hjälpa företag med namngivning av företag och produkter för att säkerställa att deras namn också kommunicerar ut de värden företaget vill förmedla.

Måndagen den 11:e mars arrangerade HH Innovation en workshop där Linnea Gustafsson, Rickard Melkersson och Kristina Hildebrand från LHS träffade Magnus Lasses och Ida Andersson från företaget DH Anticounterfeit.  Syftet med workshopen var att med hjälp av forskarnas kunskap hitta ett nytt företagsnamn till DH Anticounterfeit, som bättre beskriver verksamheten.

Lingvisterna genomförde tillsammans med DH Anitcounterfeit en namngenereringsworkshop, där man utgick från företagets verksamhetsområde, värderingar och vad man vill kommunicera till sina kunder. Utifrån detta arbetade man vidare med kreativa modeller för att ta fram ett stort antal förslag till företagsnamn, varpå ett urval av förslag att lämna vidare till företagsledningen gjordes.

Under kreativa och lättsamma former diskuterades förutom ett stort antal namn även områden kopplat till färgval och grafisk profil. Efter workshoppen var det ett väldigt nöjt företag som lämnade HH Innovation såväl som energifyllda och glada lingvister efter ännu ett lyckat samverkansarbete.

Från kunskap till innovation helt enkelt!

Text & bild: Staffan Enting, HH Innovation AB